Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Budsjettet behandlet i formannskapet

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:20.11.2017 12:52

​Det ble mer til barn, unge og frivilligheten da Formannskapet behandlet rådmannens forslag til budsjett 2018 i sitt møte 15. november.

​Politikerne plusset på 900.000 kr. Det var innsparingen ved flytting av Formannskapet hadde eget møte om budsjett 15. november 2017. Foto: Sunniva Riste-Bjørklilegevakten til Kongsberg som gjorde endringen mulig. I tillegg ble resten av innsparingen, 2,6 mill.kr, satt av til fond øremerket Oppvekstseksjonen, og primært skole og skoleutbygging.

Også i investeringsbudsjettet flyttet formannskapet 2 mill.kr fra gatelys til fordel for skoleutbygging, og 5 mill.kr ble foreslått bevilget til bygging av ny fotballbane på Loesmoen.

Rådmann hadde foreslått å ta bort sommertømmingen på renovasjon, men det var ikke formannskapet enig i.

Formannskapets anbefalte endringer overfor kommunestyret:

Driftsbudsjett:
o 446.000 kr tillegg barnehage
o 150.000 kr tillegg frivillighet, museer og kulturinstitusjoner
o 100.000 kr tillegg ungdom
o 200.000 kr tillegg ung jobb
o 3.500.000 kr reduksjon samfunnsutvikling
o 2.604.000 kr avsetning til disposisjonsfond 2.5650.10
Investeringsbudsjett:
o 2.000.000 kr reduksjon startlån
o 2.000.000 kr reduksjon prosjekt 220996 Vei og gatelys
o 2.000.000 kr økning prosjekt 201501 Skoleutbygging
o 5.000.000 kr bruk av fond, primært investeringsfond fritt til bygging av bane på Loesmoen. Pengene tilbakeføres ved salg av Øvre Eiker stadion.

Gebyrer og betalingssatser 2018 vedtas-
o Sommertømming av avfall videreføres. Gebyret økes med 134 kr.

 

Les mer om rådmannens forslag til budsjett.

 

Opprettet: 20.11.2017 11:53