Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til endring av reguleringsplan for Epleveien

Sakshaug, Marit Tveit Endret:07.08.2020 09:37

​Med henvisning til PBL § 12-14 er det vedtatt i delegert sak 7/20 å sende ut forslag til endring av reguleringsplan for Epleveien på Røren i Hokksund.

Reguleringsplanen for Epleveien ble etter en lengre prosess egengodkjent i 2018. Området har etter dette skiftet eier, og ny eier ønsker å endre noen mindre deler av planen.

Endringene oppsummeres kort slik, se også s. 13 i Planbeskrivelsen:
  • Regulerte eneboligtomter nr. 4 og nr. 5 innlemmes i området for konsentrert bebyggelse (BKS1)
  • Atkomstpilene til eiendommene justeres
  • Krav til MUA (uteopphold) reduseres innenfor BKS
  • Krav til lekeplass økes fra 100 kvm til 150 kvm
  • Krav til biloppstillingsplass reduseres fra 3 til 2 innenfor BKS
  • Nye rekkefølgekrav til opparbeidelse av Plommeveien.

Det varsles samtidig om oppstart av utbyggingsavtale mellom utbygger og Øvre Eiker kommune.

Sakens dokumenter:

Vedtak - forslag til endring av reguleringsplan til offentlig ettersyn 
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
Forslag til plankart
ROS analyse
Støynotat
Trafikknotat
VA notat
Geoteknisk rapport


Frist for merknader er 21. september 2020 og sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, pb.76, 3301 Hokksund

Opprettet: 07.08.2020 09:16