Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fortsatt ungdomstrinn i skotselv

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:30.09.2021 15:30

​Et enstemmig kommunestyret vedtok å bevare ungdomstrinnet i Skotselv da saken var oppe til behandling 29. september. Elevene på 8., 9. og 10. trinn blir dermed ikke flyttet til Hokksund ungdomsskole. 

Om ungdomstrinnet i Skotselv skal flyttes og innlemmes i Hokksund ungdomsskole har vært oppe til diskusjon og politisk behandling flere ganger. 29. september var saken oppe på nytt, og kommunestyret vedtok endelig å bevare ungdomstrinnet i Skotselv slik det er i dag.  

Lang prosess

Prosessen rundt hvordan skolene i Øvre Eiker skal se ut framover har vært lang. I 2020 kom oppgaveutvalget med sine anbefalinger i Skolebehovsplanen. Å bevare barneskoler rundt på alle stedene i Øvre Eiker slik det er i dag, var noe politikerne tidlig var enige om. Når det gjaldt ungdomsskolene, var anbefalingen i skolebehovsplanen å slå sammen de tre ungdomsskolene i Øvre Eiker til en stor ungdomsskole for blant annet å skape et større fagmiljø. Politikerne gikk så inn for at Vestfossen skulle få beholde sitt ungdomstrinn der, mens saken om Skotselv ble utsatt. Mange har engasjert seg i hva som skulle skje med de i overkant av 70 ungdomsskoleelevene.  Nå har politikerne landet på at det forblir ungdomstrinn også i Skotselv.

Går imot kommunedirektørens forslag

Vedtaket i kommunestyret går imot kommunedirektørens anbefaling i saken, nemlig å flytte ungdomstrinnet ved Skotselv skole til Hokksund ungdomsskole. De viktigste argumentene som er nevnt i saken for en flytting er at
- eleven vil møte et større ungdomsmiljø, noe som gir mulighet for nye venner
- tilbudet i språkfag og valgfag vil være langt større ved Hokksund ungdomsskole
- det er lettere å rekruttere lærere til større skoler enn til små, spesielt på ungdomstrinnet
- en større ungdomsskole vil kunne ha flere faglærere i samme fag, noe som ofte blir oppfattet som en styrke for opplæringen
De viktigste argumentene mot en flytting er at
- Skotselv skole scorer godt på grunnskolepoeng de siste årene, og dette indikerer at elevene har et godt faglig utbytte
- elevene har lav score på mobbetall for 10.trinn over flere år, noe som tyder på at elevene trives på skolen
- flere undersøkelser viser at flertallet av elever, lærere og foresatte ønsker å beholde
ungdomskolen i Skotselv
- ungdomskolen er viktig for innbyggerne med hensyn til bosetting og lokal identitet
- skolen har god plass og store utearealer

Elevene får velge skole selv

Selv om det fortsatt blir ungdomstrinn i Skotselv, var politikerne opptatte av at det skal finnes en valgfrihet, og kommunestyret gikk derfor inn for følgende:
"Kommunedirektøren bes gå i dialog med ansatte på kommunens ungdomstrinn for å finne løsninger på hvordan sikre best mulig faglig stabilitet for alle elever på våre tre ungdomstrinn. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak på hvordan elever fra Øvre Eiker på et en-parallelltrinn på en enkel måte velge en annen skole for å imøtekomme individuelle elevers behov. Det skal vektlegges at skolene må legge til rette for at elevene benytter seg av denne muligheten ved behov."

Politikerne begrunner vedtaket med at  
"Skotselv skole scorer godt på grunnskolepoeng de siste årene, dette indikerer at elevene har et godt faglig utbytte. Elevene har lav score på mobbetall for 10.trinn over flere år, dette indikerer at elevene trives på skolen. Flere undersøkelser viser at flertallet av elever, lærere og foresatte ønsker å beholde ungdomskolen i Skotselv. Ungdomskolen er viktig for innbyggerne med hensyn til bosetting og lokal identitet. Skolen har god plass og store utearealer. Det er også viktig å holde reiseveien for elevene på et akseptabelt nivå. Elevens psykiske helse og livskvalitet avhenger av et godt skolemiljø. For noen elever kan det være et behov for å velge et annet miljø om eleven selv mener det vil være til det beste for dens livskvalitet. Dette tiltaket vil bidra til å motvirke utenforskap og skape mangfold i skoletilbudet."Opprettet: 30.09.2021 12:53