Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Partiene står sammen for å frede barneskolene i Øvre Eiker

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:08.06.2018 13:05

​Alle de politiske partiene er enige om at barneskolene i Øvre Eiker skal bevares som de er i dag. Det ble klart da det videre arbeidet med skolebehovsplanen ble behandlet i Partsammensatt utvalg og Formannskapet 6. juni.

​Høsten 2017 bestilte kommunen en skole- og barnehageanalyse for å få et bedre beslutningsgrunnlag for framtidige investeringer i skole og barnehager. Rapporten var klar i starten av mars 2018.
De politiske partiene er enige om å frede alle barneskolene i Øvre Eiker. Foto: Sunniva Riste-Bjørkli

Freder barneskolene

Blant løsningene som selskapet WSP prosjektledelse AS har sett på i sin rapport, er større og færre skoler i Øvre Eiker, blant annet gjennom nedleggelse av barneskoler. De siste ukene har det blitt diskutert og skrevet mye om dette, og flere politikere understreket under behandlingen av saken 6. juni, at det er viktig å sende et signal om at barneskolene skal bevares, for å unngå unødvendig bekymring. Alle partiene hadde i forkant av behandlingen blitt enige om et tilleggsforslag til rådmannens anbefaling, hvor de går inn for å frede alle barneskolene, og at denne diskusjonen dermed ikke blir en del av det videre arbeidet med planen.


Oppgaveutvalg jobber videre

I forrige politiske møterunde i april, ble rådmannen bedt om å komme tilbake med en skisse til et mandat, forslag til sammensetning og metodiske rammer for et såkalt oppgaveutvalg. Det gjorde rådmannen i denne møterunden, og Formannskapet stemte enstemmig for at det opprettes et slikt utvalg for å jobbe videre med planen og blant annet se på mulighetene for utvidelse og utnyttelse av skolene i årene som kommer. Et slikt utvalg skal ha en helt klar oppgave og innbyggere, politikere, kommuneadministrasjonen og andre interesseorganisasjoner er blant de som vil være representert.


Vedtak i Partssammensatt-utvalg, som også ble enstemmig vedtak i Formannskapet som innstilling til kommunestyret, lyder:

Det opprettes et oppgaveutvalg for å utrede et beslutningsgrunnlag for framtidig skolebehov og skolestruktur for Øvre Eiker. Utvalgets tilrådinger blir lagt fram til politisk behandling.
Mandat som følger vedlagt blir lagt til grunn for videre arbeid. Utvalget fastsetter selv endelig mandat og framdriftsplan for arbeidet. Ev. forslag til større endringer i premisser eller tidsplan i mandatet skal godkjennes av kommunestyret. Det skal ikke vurderes skolenedleggelser for barnetrinnet.
Politiske representanter til oppgaveutvalget blir behandlet i valgkomiteen.
Samt følgende endringer i mandat under:
«Mål for framtidig skolestruktur og skolebygg i Øvre Eiker»
Kulepunkt 3:
Øvre Eiker skal opprettholde sine eksisterende barneskoler, inkludert barnetrinnet ved den kombinerte skolen i Skotselv.
Kulepunkt 4:
Øvre Eiker skal drifte sine skolebygg på en effektiv og bærekraftig måte.
Begrunnelse:
Et oppgaveutvalg vil kunne bidra til bred forankring og oppslutning om skolebehov og skolestruktur i Øvre Eiker, som skal være gjeldende for lang tid framover. Den investeringen i tid og menneskelige ressurser som dette medfører vil gi gevinster i form godt gjennomarbeidete løsninger som kan stå seg på lang sikt. Nedleggelser på barnetrinnet vurderes ikke, slik at unødvendige bekymringer ikke oppstår, og at det sikres god forutsigbarhet for kommunens innbyggere og de ansatte ved skolene.

Les om behandling av saken i forrige møterunde i april

Les mer om skolebehovsplanen

Les den politiske saken om videre arbeid med skolebehovsplan og freding av barneskolene

 

Opprettet: 08.06.2018 12:29