Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ser på alternativer til nytt svømmetilbud

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:05.06.2019 15:18

Skal dagens svømmehaller pusses opp, eller skal det bygges et stort nytt opplevelsessenter? Onsdag 5. juni diskuterte formannskapet framtidens svømmetilbud i Øvre Eiker.

​Kommunedirektøren satte høsten 2018 i gang en intern forstudie om svømmetilbudet i Øvre Eiker. Prosjektgruppa har Hva slags svømmetilbud skal innbyggerne i Øvre Eiker ha i årene som kommer? Foto: pexels.comkartlagt hvilke behov innbyggerne har med tanke på svømmetilbud, hvordan dagens tilbud fungerer og hvilke hovedveivalg som kan bli aktuelle.

Alternativene

Prosjektgruppa mener at det er lite sannsynlig å komme utenom betydelige investeringer i svømmehaller de nærmeste åra. Spørsmålet til politikerne er: hvor mye skal kommunen gjøre, hvor stort skal man tenke? Disse alternativene ble lagt fram for politikerne:

1. Fortsette som i dag

Netto investering: 1-4 millioner kroner
Anslått årskostnad: 3,040-3,160 millioner kroner
Viktigste konsekvenser for kvalitet: Høy risiko for plutselig svikt i tilbudet. Noen mindre forbedringer.

2. Rehabilitere Hokksund

Netto investering: 15-50 millioner kroner
Anslått årskostnad: 4-6 millioner kroner
Viktigste konsekvenser for kvalitet: Bedre forhold for ansatte og folk med funksjonsnedsettelser. Akseptabelt tilbud for idrett, mosjonister og svømmeopplæring.

3. Erstatte Hokksund med nytt svømmeanlegg

Netto investering: 101-209 mill. kroner
Anslått årskostnad: 8-15 mill. kr.
Viktigste konsekvens for kvalitet: God kvalitet for alle grupper, unntatt velvære. Kan ha positive ringvirkninger ved riktig plassering.

4. Erstatte Hokksund og Vestfossen med et opplevelsessenter

Netto investering: 164-264 mill. kroner
Anslått årskostnad: 7-21 mill. kr.
Viktigste konsekvens for kvalitet: God kvalitet for alle grupper. Kan ha svært positive ringvirkninger ved samlokalisering med andre tilbud og ved å finne rett nisje i markedet.

Går for videre utredning

Politikerne i formannskapet hadde en god diskusjon om alternativene til nytt svømmetilbud. De hadde ikke samme syn på valg av løsning, men de gikk enstemmig inn for kommunedirektørens anbefaling om å få gjort en konseptvalgutredning med ekstern kvalitetssikring for å vurdere konsept for framtidig svømmetilbud i Øvre Eiker kommune. Utredningen med anbefalt konsept legges fram for kommunestyret til beslutning senest juni 2020. Finansiering av utredningen skal innarbeides i budsjett 2020.

Les den politiske saken.

Opprettet: 05.06.2019 15:01