Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Barnehagene åpner fra 20. april - informasjon til deg som foresatt

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:17.04.2020 10:19

​Barnehagene i Øvre Eiker gjør seg nå klare til å ta imot barna på en trygg og god måte. Her får du mer informasjon.

Denne våren har vi fått oppleve det globale utbruddet av koronaviruset SARS-CoV-2 på nært hold. Det har preget alles hverdag. En rekke strenge tiltak har blitt iverksatt for å begrense smitten av viruset, deriblant stenging av skoler og barnehager fra 13. mars. Regjeringen har bestemt at barnehagene kan gjenåpnes fra 20. april. Øvre Eiker kommune følger anbefalingen, og de ansatte i barnehagene jobber nå for å være klare til å ta imot barna på mandag. Barnehagene i Øvre Eiker gjenåpner fra 20. april 2020. Foto: morguefile.com

Konsekvenser av stengt barnehage

Barnehagen skal være et godt sted å være, med omsorg, lek, læring og trygge rammer for barna. De aller fleste barn har det trygt og godt hjemme, og for dem vil en periode med stengt barnehage ikke ha konsekvenser for utvikling og videre læring. Barn som av ulike grunner er sårbare, vil derimot kunne oppleve negative konsekvenser av de stengte barnehagene.

Hvorfor åpner vi barnehagene?

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram, vurderer Øvre Eiker kommune at det er trygt å gjenåpne barnehagene fra 20. april. En beslutning om å gjenåpne barnehager krever at vi har en tydelig plan for at det vil være trygt for både ansatte og barn å være sammen. De ansatte må oppleve at de klarer å gi barna gode betingelser for lek og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at barnehagen tar nødvendige hensyn for å hindre smittespredning. Vi vil at det skal føles trygt for deg som forelder, å sende ditt barn i barnehagen.

Vurdering av smitterisiko

Av alle bekreftet smittede i Norge er svært få av disse barn, ca 1 prosent er barn og unge 0-9 år. I våre naboland er tallet enda lavere. Barn kan være smittebærere, og de kan være smittet uten å ha symptomer på sykdom. Spørsmålet er i hvilken grad barn smitter andre. Tall fra Folkehelseinstituttet viser få eller ingen dokumenterte tilfeller av barn som smittekilde, og heller ingen dokumenterte utbrudd i skoler eller barnehager. Dette er det samme man ser i andre land under koronautbruddet. I land som ikke har stengt barnehager og skoler, men innført smitteverntiltak, for eksempel Sverige, har man likevel ikke sett utbrudd av smitte blant barn. Dette tyder på lite smitteoverføring mellom barn og fra barn til voksen.

Tiltak i barnehagene

De viktigste tiltakene som må iverksettes for å begrense smittespredning blant barn når vi skal gjenåpne barnehagene er:
1. Hygienetiltak
2. Tidlig isolering av syke
3. Kontaktreduserende tiltak
Det siste punktet må naturligvis sees i sammenheng med barnas alder. Barn i barnehage skal få den omsorg og trøst som de har behov for. Alle barnehageansatte i Øvre Eiker kommune skal gjennom opplæring i smitteverntiltak. Myndighetene har også kommet med en veileder for å hindre smitte, men hver barnehage tilpasser tiltakene og utarbeide egne rutiner.
Barnehagene i Øvre Eiker har blant annet innført disse tiltakene fra 20. april:
- Redusert åpningstid fra 10 til 8,5 timer per dag.
- Oppdeling av barna i mindre grupper
- Alle foreldre leverer barna utenfor barnehagen
- Endret mattilbud, alle barn skal ha med matpakke til alle måltider

Alle foresatte vil få praktisk informasjon fra styrer om hva som vil gjelde i din barnehage.

Hva skjer med barn i risikogrupper?

Vi har stor forståelse for at du som forelder kan være bekymret dersom ditt barn eller noen andre i familien din er spesielt utsatt for smitte. Det er din fastlege som avgjør hvem som er i utsatte grupper. Barn i risikogrupper kan fortsatt holdes hjemme dersom det er praktisk mulig for de foresatte. Denne dialogen tar du direkte med din barnehage.

Har du spørsmål?

Hvis du fortsatt sitter og lurer på noe om gjenåpning av barnehagene 20. april, kan du sende ditt spørsmål til oss. Vi samler opp spørsmålene, og kommuneoverlegen og barnehagekontoret svarer ut i en egen artikkel fredag 17. april her på hjemmesiden. Send ditt spørsmål på epost til post@oeiker.no innen torsdag 16. april kl 15. Ikke send sensitive opplysninger på epost til oss. Spørsmål som gjelder ditt barn spesifikt, tar du direkte med barnehagen eller fastlegen.

Helsedirektoratet har satt ned et ekspertutvalg som har lagt fram en rapport med grunnlaget for sin anbefaling om gjenåpning av barnehager og skoler. Rapporten kan du lese her.


Barnehagene i Øvre Eiker starter opp igjen med foreldrebetaling fra 20. april, uavhengig av om du benytter deg av plassen. Foreldre som benytter plassen fra 14.april skal betale for denne datoen.

Infoskriv til foreldre fra Utdanningsdirektoratet.

Øvre Eiker kommune vil snart komme med mer informasjon rundt gjenåpning av skolene 1.-4. trinn.

Informasjon om koronavirus

Vi har samlet informasjon som er relevant for deg som er innbygger i Øvre Eiker kommune på ett sted. Klikk her for å lese mer. 

 

 


 

Opprettet: 14.04.2020 15:23