Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hokksund for fremtiden

Sakshaug, Marit Tveit Endret:07.02.2018 11:02

​Utsikt fra Bruhjørnet. Foto: Anne Myrvold Heggestad

Hvordan Hokksund skal se ut i fremtiden avgjøres nå. Sentrumsplanen viser forslag til hvordan Hokksund best kan utvikles som kommunesentrum for fremtiden.

Byen ble sist fornyet på 1990-tallet og nå skal Hokksund kunne ta i mot enda flere innbyggere.

Flertallet i Fagkomitè 1 har knyttet noen merknader til forslaget og disse følger med vedtaket som legges ut på høring.

Som kollektivknutepunkt er Hokksund attraktivt, noe både planlagte og pågående utbyggingsprosjekter viser. Folk overnatter utenfor eiendomsmegleren før salgsstart som om det skulle vært premieren på en storfilm​.

Reguleringsplanen gjør det mulig å utnytte mye mer av sentrum til bolig, og handelen skal tydeligere knyttes til byens handlegate, Stasjonsgata. I tillegg skal parker og lekeområder sikres, både for nye sentrumsboere og kommunens innbyggere. "Vi ser fra salgsprospektene i sentrum at det som trekkes frem som positivt fra eiendomsutviklerne er de gode offentlige plassene, torgene og trygge gater. Vi har en vennlig småby og det må vi sørge for å styrke og videreutvikle når vi blir flere", sier plansjef Anders Stenshorne. Det foreslås nye, større parkområder som skal sørge for at alle aldersgrupper får et godt offentlig aktivitetstilbud i sentrum.

Siden Hokksund er en stasjonsby har ikke hovedgatene noen orientering mot Drammenselva. Det nærmeste man kommer kontakt med elva er parkeringsplassen og undergangen oppe ved Bruhjørnet og Bruenden.

"Her har vi vist at det er mulig å etablere et nytt møtested og utsiktspunkt mot elvelandskapet. Før var jo Bruenden det sosiale knutepunktet i byen, mens det trafikale knutepunktet naturligvis lå i andre enden av Stasjonsgata, ved jernbanen. Parkeringsplassen som nå fases ut gir en unik mulighet til å få kontakt med elva igjen", forteller Stenshorne. Den foreslåtte "Laksetrappa" kan bli en kombinasjon offentlig plass og serveringssted hvor man får mulighet til å betrakte det gamle elvelandskapet fra Hellefoss og Gamle Hokksund, Skriverparken og videre nedover. 

"Vi har hatt en positiv dialog med eieren av den privateide delen av tomta. Mulighetsstudien som Dark Arkitekter har utført viser at vi kun ved å bygge ut halve arealet kan få et spektakulært utsiktspunkt, som kan romme både servering og utstillingslokale. Kanskje er det her vi kan vise frem den gamle elvekulturen, med fløting, frakt og fiske, og kanskje få smake retter med laks fra Drammenselva? ", avslutter plansjefen.

Sentrale dokumenter kan du lese her:

Opprettet: 06.02.2018 14:25