Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Alle har en psykisk helse

Grøner, Cathrine Endret:19.02.2018 19:14
Birgit Valla foran en fullsatt kommunestyresal

​Psykisk (folke)helse var tema på kommunestyrets heldagsmøte i februar. Øvre Eiker kommune har kopiert Stangehjelpa fra Stange kommune, og opprettet i fjor Øvre Eiker-hjelpa, et lavterskeltilbud for innbyggere som trenger noen å snakke med når de har det vanskelig. I den forbindelse gjestet Birgit Valla, psykologspesialist og leder av Stangehjelpa, kommunestyrets møte for å fortelle om suksesshistorien til Stangehjelpa for en fullstatt sal av politikere og tilhørere.

Rådmann Trude Andresen, kommunelege Einar Braaten og sjef for seksjon helse og omsorg, Kari Hesselberg, innledet dagen med å snakke om kommunens strategier for å motvirke utenforskap; «Ett lag for god oppvekst», «Hva er viktig for deg?», «Livskraftige steder» og «Medarbeidere som mestrer». Mens psykiske plager er verst for individet og de pårørende, rammer det også samfunnet i et sosioøkonomisk perspektiv. Psykiske plager i barne- og ungdomsårene øker risikoen for frafall i skolen, løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, økonomiske vansker og problemer i nære relasjoner i voksen alder. Heldigvis har mange av tallene i skolen pekt oppover for Øvre Eiker de siste par årene, og kommunen ligger under landsgjennomsnittet hva angår mobbing. Strategien «Ett lag for god oppvekst» skal ved hjelp av tverrfaglig samarbeid styrke barn og unges oppvekstvilkår i Øvre Eiker ytterligere.

Innbyggernes ønsker styrer utviklingen

Øvre Eiker-hjelpa er et lavterskeltilbud til personer over 15 år med psykiske plager og/eller rusavhengighet, basert på modellen til Stange kommune. Stangehjelpa og leder Birgit Valla, er blitt meget godt kjent nasjonalt og alle landets ledende helsepolitikere har vært på besøk for å studere hva Valla og hennes team gjør. En rekke kommuner kopierer nå arbeidsmetodene.

Helt sentralt i arbeidsmetodikken er spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Det er brukernes mål for egen bedringsprosess som skal styrkes og tjenesten skal hjelpe folk med å hjelpe seg selv. De ansatte i Øvre Eiker-hjelpa lærer seg nå et nytt verktøy der brukerne egen bedring og relasjon til hjelperne blir målt.

Et annet vesentlig element i både Stangehjelpa og Øvre Eiker-hjelpa, er kort ventetid for hjelp. Det går ikke an å garantere at alle blir bedre, men det skal være lav terskel for å henvende seg og alle som tar kontakt skal bli tatt på alvor. Dialog med den enkelte om hva han eller hun trenger for å komme seg videre i livet, sammen med ulike tiltak som trening, aktiviteter osv, er sentralt. – Hvis folk må kjempe for å få hjelp kan det gjøre dem sykere, understreket Valla, som avslutningsvis oppfordret politikerne til å spørre seg selv om følgende før hver avgjørelse de skal ta i fremtiden – vil denne beslutningen gjøre at kvaliteten på møtet mellom innbygger og tjenesteyter blir bedre?

Vil du vite mer om Øvre Eiker-hjelpa?

Henvendelser til Øvre Eiker-hjelpa kan gjøres mellom kl. 09:00 og 14:00 alle hverdager på dette telefonnummeret: 409 12 957. Les mer om Øvre Eiker-hjelpa her. 


Opprettet: 13.02.2018 15:43