Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fra deltid til heltid

Grøner, Cathrine Endret:17.06.2021 15:40

​Høy andel deltidsansatte er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgiver. Å bygge heltidskultur innbærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstiden organiseres.

- Helgekabalen er mye av grunnen til mindre stillinger, forteller Elisabeth Bjørndalen. Elisabeth er tjenesteleder for tjenester til hjemmeboende i sone 1. Her har de tenkt nytt rundt tjenestene og arbeidstiden siden 2017. Nå skal de i gang med et prøveprosjekt med lengre vakter med betalt pause.

Ønske fra de ansatte

I noen tjenester må alle døgn fylles med vakter. Det er ikke alle vakter som er like attraktive. - Vi gir våre ansatte i tjenester for hjemmeboende valget om de ønsker å jobbe hver andre, tredje eller fjerde helg, forteller Elisabeth. For å jobbe hver fjerde helg, må man jobbe lengre vakter. Dette tilbudet har vi hatt siden 2017, sier Elisabeth. - Vi begynte med dette etter ønske fra de ansatte. Det gjør at de som ønsker det, kan få komprimert helgevaktene og at vi kan kutte mange av de små helgestillingene. 

Kontinuitet og kvalitet for i tjenesten for innbygger

Lengre helgevakter er positivt for innbyggerne. Det er færre forskjellige ansatte som kommer innom, noe som bidrar til bedre oppfølging, og styrker kvaliteten. - De ansatte får for eksempel fulgt med på om maten blir spist opp, forteller Elisabeth. - At innbyggeren kjenner den ansatte, kommer både tjenestemottakere, pårørende og kollegaer til gode. Hun opplever at hun som leder har gode muligheter til å teste nye løsninger, og medarbeiderne er gjerne med på dette. - Vi prøver å ikke teste for mye nytt samtidig, så jeg setter på bremsen om det blir for mye. Innen helse- og omsorg jobber vi med å tenke fremover og finne nye måter å jobbe på, særlig fordi det stadig blir flere eldre innbyggere som trenger tjenester, forteller Elisabeth.

Målet i Øvre Eiker kommune er at gjennomsnittlig stillingsstørrelse i turnustjenestene øker til 80 % innen 2025. Politikerne i formannskapet behandlet nylig en B-sak der de ga innspill til administrasjonen om videre arbeid med dette prosjektet. Klikk her for å lese den politiske saken. 


Opprettet: 17.06.2021 15:36