Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hogst og tynning på Nedre Sandøra

Grøner, Cathrine Endret:23.02.2018 16:47
Illustrasjonsfoto av knopper (Flickr/Creative Commons)

​Nedre Sandøra (Tjuvøya) er et viktig og populært turområde for Loesmoen og Hokksund. Det er gode vekstforhold på øya, som medfører at trær og annen vegetasjon vokser fort - ogstår etter hvert så tett at trær tørker og faller.

Dette er til hinder for bruken av området, og det er derfor nødvendig å gjøre mer omfattende hogst og tynning på deler av øya. Denne hogsten vil bli gjennomført nå i slutten av februar og begynnelsen av mars. Hogsten blir gjort maskinelt, og anleggsperioden er beregnet til ca. 2 uker.

I anleggsperioden vil atkomstene til øya bli stengt, og i perioder vil også stien på landsida bli stengt for bruk. Dette vil bli kunngjort gjennom egne varslinger.

Hogsten vil skje i henhold til forvaltningsplanen for Nedre Sandøra. Det er nødvendig å ta ut mye av den voksne grana. Lauvskog og furu vil bli satt igjen i disse områdene. Resten av øya vil bli tynnet, og det blir ryddet ekstra godt langs løyper og stier. Myrområder og kantsoner mot vannet vil bli skjermet.

Arbeidet gjøres for at Nedre Sandøra kan brukes av enda flere og at gleden og opplevelsen ved å bruke øya øker. Hogsten vil bli fulgt opp med et program for rydding og stell av turveiene. Øvre Eiker kommune skal bygge en ny øvre bru i løpet av dette året. Det er ønskelig at hosten er unnagjort før det bygges ny bru.

Øvre Eiker kommune håper på forståelse for at dette er et nødvendig arbeid, og at det derfor er nødvendig å ha noen begrensninger på bruken en kort periode nå i vinter.

Har du spørsmål om den jobben som skal gjøres, ta kontakt med Øvre Eiker kommune, tlf. 32251000.

e-post: servicesenteret@ovre-eiker.kommune.no, eller direkte til skogbestyrer Ole Temtemoen, e-post: ole.temtemoen@ovre-eiker.kommune.no


Opprettet: 23.02.2018 16:43