Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fremtidens Hokksund by på tegnebrettet

Grøner, Cathrine Endret:23.11.2017 13:54
Rådmann Trude Andresen presenterer planen for formannskapet den 22. november 2017.

​Rådmann Trude Andresen presenterer planen for formannskapet den 22. november 2017.

​Rådmannen presenterte i går forslag til en ny sentrumsplan for Hokksund for politikerne i formannskapet.

Rådmann Trude Andresen understreket for formannskapet at planen ikke er en "revolusjon" som skal snu opp ned på alle tidligere tanker og planer, men den skal i stedet legge opp til at Hokksunds eksisterende småby-preg forsterkes, og at innbyggerne, både i byen og resten av kommunen, opplever å finne varierte tilbud innenfor handel, service, tjenester, kultur og opplevelser.

Møteplasser – og parkeringsplasser

Gode offentlige møteplasser i sentrum var et av temaene som ble tatt opp. "Hva er en god møteplass i fremtiden"? spurte rådmannen formannskapet. Godt besøkte møteplasser er steder som innbyggerne kan føle eierskap til uansett alder – for eksempel lekeplasser hvor også voksne synes det er hyggelig å være, sa rådmannen.

 Planen for Hokksund legger blant annet opp til forslag om et leke- og aktivitetsområde, ved «Branntomta» og i tilknytning til Hokksund ungdomsskole. Politikerne var positive til at forslaget kunne sjekkes ut i en høring. Det ble også stilt spørsmål om det ikke var mulig å vurdere et mindre grøntområde i enden av stasjonen. Plansjef Anders Stenshorne, svarte at det det er nødvendig å gjøre en del prioriteringer i planen, men at bru over Drammenselva til stistystemet på Loesmoen vil styrke mulighetene for friluftsliv i denne delen av byen.

Parkeringsplasser i sentrum ble også et tema i innspillene fra politikerne til administrasjonen. Parkering kan generelt bli en stor utfordring når den gamle ungdomskoletomta og branntomta skal hvert selges og utvikles. Parkeringskjellere blir krevd ved utbygging i sentrum, men det er fortsatt uklart hvor mye offentlig parkering som kan bli utviklet i disse prosjektene.

Det ble stilt spørsmål fra formannskapet angående finansiering av både parkering og lekeområder i sentrum, og Stenshorne svarte at dette er spørsmål som utredes nærmere, men at det ligger i kortene at utbyggere må stå for en god del av disse kostnadene.

Ba om tilbakemelding

Planen ble presentert som en såkalt «B-sak», som betyr at kommunens administrasjon ønsker tilbakemeldinger fra politikerne på det som blir fremlagt. Signalene som blir gitt bearbeides og planforslaget vil bli ferdigstilt, og kommer til behandling som en ordinær sak i Fagkomité 1. Planavdelingen arbeider nå med en framdrift for å kunne legge saken fram til politisk behandling 6. februar 2018. 

Opprettet: 23.11.2017 13:47