Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ny Hokksund barneskole

Grøner, Cathrine Endret:17.06.2021 18:30

​Kommunestyret har besluttet at det skal lages et forprosjekt som grunnlag for en beslutning om å bygge en ny barneskole på Loesmoen.

Det er Øvre Eiker kommunale eiendom KF som får i oppdrag å lede prosessen. Forprosjektet skal utrede temaer som svømmehall, infrastrukturtiltak og miljø- og energitiltak. Når forprosjektet er ferdig, får kommunestyret saken til ny behandling igjen.

På bakgrunn av dette vedtaket kommer det nå en av flere saker til kommunestyret for vurdering underveis i forprosjektet. I denne omgangen blir det lagt frem vurderinger om hvor stor skole som skal bygges. Saken er behandlet i oppvekstutvalget, formannskapet og ble behandlet i kommunestyret den 16. juni.

Formannskapet rådet kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:
«For å møte skolens behov anbefales det å jobbes videre med en 4 parallell skole med klasserom til inntil 30 elever pr klasse samt gymsal. Gjennom dialog med markedet vil det avdekkes om dette er mulig innenfor vedtatt kostnadsramme. En skole med denne størrelsen vil kunne utfordre den økonomiske rammen og ØEKE vil legge frem kostnadsestimat så snart dette lar seg gjøre.

Bygget skal være arealeffektivt, fleksibelt og med høy grad av elastisitet.

Prosjektgruppa går i dialog med idretten om å finne gode sambruksløsninger av eksisterende idrettsanlegg. Det gjøres behovskartlegging for svømmehall og denne vil kunne tas med videre som opsjon.

Ny svømmehall må også vurderes opp mot fremtidig kostnad for å oppgradere eksisterende svømmehall(er).

Innovativ anskaffelse skal benyttes som metode og det inviteres til dialogkonferanse når behovskartleggingen er gjennomført.

Begrunnelse

I behovskartleggingen er det kommet frem et tydelig behov for å bygge en skole som både har fleksibilitet med tanke på drift og størrelse nok til å ta imot befolkningsvekst i Hokksund sett i flere tiår fremover.»


Formannskapets innstilling vedtatt

I møtet ble det fremmet et endringsforslag fra Venstre og Senterpartiet (klikk her for å lese endringsforslaget). I avstemmingen ble formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 12 stemmer.

Forprosjektet er forventet ferdig våren 2022. Klikk her for å lese den politiske saken.


Opprettet: 17.06.2021 15:59