Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Øvre Eiker jobber internasjonalt

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:14.02.2019 12:27

​Visste du at Øvre Eiker kommune har mange samarbeid internasjonalt? Se hva vi driver med!

​Kommunen har de senere årene valgt å fokusere mer på internasjonalt samarbeid. Gjennom samarbeid på tvers av landegrensene har vi erfart at utfordringene vi står overfor, ikke bare gjelder innenfor Norges grenser, men også for andre kommuner i Europa. Vi ser rett og slett at internasjonalt arbeid og prosjekter kan gi mange gevinster.

Dette er noe av det vi har jobbet med internasjonalt i 2018:

Ring of European Cities of Iron Works (“Ringen”):

Kommunen har vært medlem av Ringen siden 2011 sammen med 18 andre europeiske kommuner. Årets generalkonferanse var lagt til Stolberg i Tyskland, der 6 deltagere fra kommunen var representert. Kommunen har opparbeidet seg et godt nettverk i Ringen, og det er flere kommuner som deler samme utfordringer som oss og kan være potensielle prosjektpartnere på flere områder. En av deltakerkommunene har blant annet signalisert til Øvre Eiker at de er interesserte i et prosjektsamarbeid med tema ungdom og kulturarv.

Erasmus+: Spanske ungdommer på utveksling til Øvre Eiker med Erasmus+ sommeren 2017

Erasmus+ er et av mange programområder innenfor EU-systemet. Programmet fokuserer på utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I 2017 arrangerte Øvre Eiker kommune en vellykket ungdomsutveksling med kommunen Campdevanol fra Spania. Vi ønsker å gjenta dette prosjektet og fikk i desember 2018 prosjektmidler til ungdomsutveksling med kommunene Campdevanol i Spania og Ivano Frankivisk i Ukraina. Utvekslingen vil foregå sommeren 2019 hvor tema bla vil være toleranse, involvering og demokrati. Deltagere vil være ungdommer fra Øvre Eiker, inkludert ungdommer med spesielle utfordringer.

European Voluntary Service (EVS)

European Voluntary Service (EVS) er et av tiltakene innenfor Erasmus+. Her kan offentlige og frivillige organisasjoner ta i mot eller sende ut ungdommer som jobber frivillig i andre europeiske land. Kommunen ble i desember 2018 akkreditert til å både sende ut og ta i mot frivillige. I et slikt samarbeid vil reise, forsikring, seminar, mat og bolig, lommepenger og språkopplæring bli dekket av EU-midler. Kommunen vurderer denne type prosjekter som et tilbud til våre lærlinger som ikke får fast jobb etter ferdig utdanning og eventuelt andre ungdommer som måtte ønske dette. Det vurderes også å ta i mot frivillige som kan jobbe i kommunen for arbeidstrening. Dette skal ikke erstatte noen ansatte men kun være et supplement til organisasjonen.

Vocational International Summer School in Entrepreneurship for Youth (VISSEY) Internasjonalt arbeid illustrasjonsfoto

Administrasjonen arbeider med en søknad om et strategisk partnerskap (3-årig) innenfor Erasmus+-programmet. Prosjektet er tenkt på våre lærlinger med opplæring innenfor innovasjon og entreprenørskap. En av utfordringene man ser i kommunen, er at ungdommer sliter med å få fast jobb etter endt fagutdanning. Ved å gi våre lærlinger en innføring i innovasjon og entreprenørskap, samt jobbskygging i et annet land, håper man på å kunne bidra til større muligheter for fast jobb og etablering av egne virksomheter. Prosjektpartnere vil være Oude Ijseelstreek i Nederland og muligens Ybbsitz i Østerrike.

Nederlandske lærlinger:

Høsten 2018 har to nederlandske lærlinger fra Oude Ijseelstreek i Nederland hatt sin del av praksisperioden ved helse- og omsorgsseksjonen i Øvre Eiker kommune. Dette har vært en udelt positiv erfaring for alle. Foruten to par ekstra hender, beskriver involverte ledere en god kunnskapsutveksling, tilføring av nye aktiviteter og ikke minst et tydeligere bilde av hva kommunen faktisk gjør. Det har gitt de ansatte mer fokus på muligheter og ikke begrensinger, samt bidratt til en større nysgjerrighet blant de ansatte. Kommunen er godkjent av nederlandske myndigheter som opplæringsinstitusjon for studenter innenfor faget helse- og omsorg. Man vil vurdere å ta imot nye lærlinger dersom det skulle komme en forespørsel om dette. Salto-Youth er opplæringstiltak innenfor Erasmus+ programmet.


Er du interessert i om du kan delta på noe av dette og vil vite mer? Ta kontakt med Elisabeth Søhoel.

Opprettet: 14.02.2019 11:20