Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Har du innspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv?

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:03.09.2021 14:23

​Forslag til ny kommunedelplan for 2022-2025 skal nå ut på høring. Har du innspill til hvordan vi bedrer folkehelsa og får flere i aktivitet? Kommunen inviterer nå alle til å komme med høringsuttalelser til planforslaget. Vi vil også gjerne nå ungdom og deg som kunne tenkt deg å bli mer aktiv.

Målet med den nye kommunedelplanen er at innbyggerne i Øvre Eiker kommune får en enda bedre folkehelse i årene som kommer og opplever økt trivsel. Barn og unge skal ha mulighet til livslang bevegelsesglede og oppleve at de er inkludert i felleskapet. Illustrasjonsfoto liderina/stockadobe.com

Slik er målene definert

- I Øvre Eiker er flest mulig – lengst mulig - i fysisk aktivitet.
- I Øvre Eiker har vi et mangfold av anlegg for egenorganisert aktivitet, friluftsliv og idrett.
- Idrett- og folkehelsearbeidet i Øvre Eiker er tett sammenkoblet, og vi er gode på kommunikasjon om fysisk aktivitet.
Planforslaget beskriver hvorfor disse målene er viktige, hva kommunen skal få til og hvordan vi skal få det til. Under delmålene sier vi hva vi skal gjøre for å nå målene. 

Hvorfor planen er viktig?

Befolkningen i dag oppfyller ikke de nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet. Generelt er vi i for lite aktivitet i hverdagen. Ungdom i Øvre Eiker er i mindre aktivitet sammenlignet med landsbasis. Det er enkelte grupper som lettere faller utenfor organiserte fritidsaktiviteter. Flere innbyggere gir uttrykk for at de ønsker å bli mer aktive. Mange savner flere lavterskeltilbud, informasjon om tilbud og muligheter, og fysisk tilrettelegging i nærmiljøene.

Medvirkning

Arbeidet med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er mangfoldig og knyttes til mange områder i samfunnet vårt. Arbeidet tar utgangspunkt i kommunens visjon Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker og med ambisjonene flere aktive eikværinger – lengst mulig – og helt innafor.

Det har vært en omfattende medvirkningsprosess når ny kommunedelplan skulle bli til.  Vi har snakket med mange og fått en rekke nyttige innspill, gjennom digitale prosesser og fysiske møter. Det har vært gjennomført spørreundersøkelse blant idrettslag, foreninger og allmennheten. Det har vært tett dialog med idrettsrådet, samt dialog med skoler, grendeutvalg, tjenester og andre aktuelle aktører. 

Vil du si din mening?

Kommunen inviterer nå alle til å komme med høringsuttalelser til planforslaget. Det kan bli aktuelt med ett eller flere høringsmøter, blant annet på idrettens ledermøte. Vi vil også gjerne nå ungdom og deg som kunne tenkt deg å bli mer aktiv. 


Høringsfristen er til 15.oktober 2021.


Opprettet: 03.09.2021 09:39