Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Små endringer i de kommunale gebyrene

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:21.12.2018 11:27

Har du barn i skolefritidsordning, vil du i 2019 oppleve et lite hopp i betalingssatsene. En god nyhet er at ungdom opp til 18 år nå kan bade gratis i svømmehallene.

Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok gebyrene for 2019 under sitt møte 12. desember. Gebyrene og betalingssatsene økes som hovedprinsipp med kommunal deflator, som i 2019 er beregnet til 2,8 %. Deflator er den samlede prisendringen i kommunesektoren i prosent fra året før. De kommunale gebyrene for 2019 ble vedtatt i kommunestyret 12. desember.

Øker mest for SFO

For 2019 og 2020 foreslår rådmannen at betaling for SFO økes med 250 kroner per måned utover kommunal deflator. SFO er en pålagt kommunal tjeneste, men staten legger opp til at den skal være finansiert av brukerne selv. Rådmannens forslag innebærer at SFO i løpet av 2020 vil drives til tilnærmet selvkost. Øvre Eiker vil da ha brukerbetaling på linje med våre nabokommuner.

Driftes etter selvkostprinsippet

Flere kommunale tjenester skal driftes etter selvkostprinsippet. Dette betyr at summen det koster å drifte tjenesten skal kreves inn i gebyrer fra brukerne slik at regnskapet går i null. I Øvre Eiker er vann og avløp, plan og bygg, og oppmåling eksempler på selvkostområder. Gebyrene for disse tjenestene justeres slik at selvkostfondene skal holde seg innenfor lovlig nivå, og at det blir minst mulig variasjoner i betaling for innbyggerne fra år til år.

Gratis adgang i svømmehallene

En gledelig nyhet fra kommunestyret er at ungdom opp til fylte 19 år nå kan bade gratis i svømmehallene. Tidligere gjaldt dette ungdom til og med 16 år. Barn og unge i aldersgruppa 10-18 år har gratis adgang i svømmehallen i Hokksund tirsdager og onsdager kl 15.00-18.30 og i svømmehallen i Vestfossen mandager og fredager kl 17.30-19.30. 

Hele gebyrheftet for 2019 finner du her:GEBYRHEFTE 2019.pdf

Opprettet: 13.12.2018 10:13