Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Øvre Eiker i 2033 - arbeidet er i gang

Grøner, Cathrine Endret:12.03.2021 11:03

​Kommuneplanen styrer hvordan en kommune skal utvikles gjennom det neste tiåret. Det er viktig at alle i Øvre Eiker kommune, enten de bor her, driver næring, mottar tjenester eller er politikere, får sagt sitt om hvordan Øvre Eiker skal være i 2033.

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arealdelen handler om hvordan plassen i kommunen skal brukes. Samfunnsdelen handler om hvordan det skal være å vokse opp, bo, jobbe og bli gammel i Øvre Eiker.

Medvirkning – alle skal få si sin mening

Øvre Eiker kommune har satt i gang et medvirkningsarbeid for å få innspill fra innbyggere, politikere, ansatte, næringsdrivende og andre som har noe med Øvre Eiker kommune å gjøre, til den nye kommuneplanen. Medvirkning innebærer at alle skal få mulighet til å si sin mening. I forbindelse med dette arbeidet, ble det i slutten av februar invitert til tre fagseminarer. Hvert seminar hadde et gjennomgående tema som er viktig for samfunnsdelen i den nye kommuneplanen. Med på seminarene var blant annet representanter fra ulike organisasjoner, næringsdrivende, politikere og ansatte.

Seminarene handlet om utenforskap og psykisk helse, bærekraftig klima, miljø og landbruk, og bygg og anlegg i den voksende kommunen Øvre Eiker. Tanken er å gi dypdykk i de ulike temaene uavhengig av politisk farge på kommunens ledelse, og gi kommunen noen helt konkrete innspill som kan tas inn i det videre kommuneplanarbeidet. FNs bærekraftsmål gikk som en rød tråd gjennom alle seminarene. Du kan se opptak av fellesdelen i seminarene under.

Hva mener du?

Hvordan mener du at Øvre Eiker skal være i 2033? Hvordan skal plassen brukes? Hvordan skal det være å vokse opp, bo, jobbe og bli gammel i Øvre Eiker? Skal kommunen skifte navn til Eiker kommune? Gå til medvirkningsportalen sammenskapervi.no for å si din mening om Øvre Eiker kommunes fremtid.

Se opptak av seminarene her

Under kan du se opptak av fellesdelen av hvert enkelt seminar. Klikk her dersom du foretrekker å se seminarene på YouTube. Opptak fra seminar med tema utenforskap og psykisk helse kommer snart.

 
 


Opprettet: 12.03.2021 10:58