Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Grøner, Cathrine Endret:26.03.2021 13:50
Øvre Eiker kommune kommunevåpen med logo

​Covid-19 - utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Øvre Eiker kommune lyser med dette ut midler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av utbruddet av Covid-19.

Denne støtteordningen er en del av Kommunal og næringsdepartementets kap.553, post 68 kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hva kan søkes kompensert?

Tildeling skal bidra til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter:

  • Kompensasjon for dokumenterte økte utgifter til smittevern med en øvre beløpsgrense på kr.100.000,- per bedrift.
  • Kompensasjon for faste kostnader kan dekkes med inntil kr.100.000,- per bedrift.
  • Kompensasjon for dokumentert bortfall av omsetning innen underholdnings- og kultursektoren kan dekkes med inntil kr.200.000,- per bedrift.

I alle tilfeller må bedriften kunne dokumentere omsetningssvikt som følge av pandemien.

Følgende bransjer prioriteres:

  • Handels- og servicevirksomhet
  • Reiselivsvirksomheter, herunder hoteller og andre overnattingssteder
  • Treningssentre
  • Kulturinstitusjoner
  • Serverings- og skjenkesteder
  • Lokale mediebedrifter
  • Små og mellomstore bedrifter der hoveddelen av driften er lokalisert i Øvre Eiker kommune prioriteres.

Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no. Søker må etablere en bruker på nettstedet.

Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Dette innebærer at en aktør kan få inntil EUR 200.000,- i samlet støtte fra offentlig aktør over en periode på 3 regnskapsår. Det er søker selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette, og vi gjør oppmerksom på at søker - om så ikke er tilfelle – kan få krav om å tilbakebetale støtten. Kommunen er således ikke kontrollmyndighet på dette. Vi oppfordrer søkere som er i tvil om de har mottatt mer enn EUR 200 000,- i offentlig støtte i løpet av de siste tre regnskapsårene om å sette seg inn i reglene, og gjerne avklare dette med sin revisor om nødvendig. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 26. april 2021.

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp som vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Kontaktperson

Morten Lauvbu, Kommunalsjef Øvre Eiker kommune, morten.lauvbu@ovre-eiker.kommune.no, tlf: 907 55 810.


Opprettet: 26.03.2021 13:47