Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høring - Oppdatering av Hellefoss Papers AS tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Sakshaug, Marit Tveit Endret:25.10.2017 15:46

​Miljødirektoratet kunngjør: Miljødirektoratet skal oppdatere Hellefoss Papers AS tillatelse etter forurensingsloven.

​Nye krav i EUs industriutslippsdirektiv som er implementert i forurensingsforskriftens kapittel 36, medfører at
norske myndigheter skal sette krav til nye og strengere utslippsgrenser. Miljømyndighetene skal
derfor revidere alle tillatelsene til virksomhet etter forurensingsloven for treforedlingsindustrien.

Hellefoss Paper AS i Hokksund slipper ut prosessvann til Drammenselva. Utslippet inneholder oppløst
organisk materiale målt som kjemisk oksygenforbrukende stoffer (KOF) og fiber (suspendert stoff,
SS).

Utslippsgrensene blir satt på bakgrunn av hvilke nivåer som kan oppnås ved bruk av beste
tilgjengelige teknikker. For KOF er nivået maksimalt 4,5 kg KOF per tonn produsert masse, eventuelt
8 dersom papiret blir mye bleket.

For utslipp til vann er biologisk renseanlegg eller annen like effektiv teknologi ansett som beste
tilgjengelige teknikker. Hellefoss Paper AS hevder at biologisk renseanlegg ikke er økonomisk
bærekraftig for dem. De mener de kan oppnå utslippsnivå på 26,2 kg KOF per tonn produsert masse
ved å gjøre andre tiltak. I dagens tillatelse har Hellefoss en grense på 40,9 kg KOF per tonn produsert
masse.

For suspendert stoff er utslippsnivå som kan nås ved bruk av beste tilgjengelige teknikker maksimalt
0,45 kg SS per tonn produsert masse. Hellefoss Paper AS mener de kan redusere utslippet til 0,29 kg
SS per tonn produsert ved å gjennomføre tiltak. Hellefoss har i dag en grense på 3 kg SS per tonn
produsert masse.

Vi ber om eventuelle kommentarer til oppdatering av tillatelsen innen 24. november 2017.

Redegjørelsen og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på:
http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-335 .

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485
Trondheim. Saksdokumentene legges også ut på servicetorget i Øvre Eiker kommune.

Opprettet: 25.10.2017 15:17