Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nedtapping av inntaksmagasinet til Skotselv kraftverk

Grøner, Cathrine Endret:26.08.2019 13:30

​Øvre Eiker Energi vil igjen senke vannstanden ved Dam Skotselv i en begrenset tidsperiode.

Magasinet ovenfor demningen, Dam Skotselv, vil bli tappet ned ved at damlukene blir åpnet slik at magasinet i dammen blir tømt. Vannføringen i Bingselva vil da passere demningen uten å demmes opp. Tiltaket blir utført i forbindelse med revurdering av dam og rørgate tilknyttet Skotselv kraftstasjon.

Øvre Eiker Energi har søkt Norges Vassdrags- og Energidirektorat og fått tillatelse til nedtappingen. Direktoratet stiller visse krav bla. om miljøkartlegging og registrering av arter som blir berørt av senkningen av vannstanden i magasinet.

Biolog og miljøkonsulent vil delta under nedtappingen og det vil bli observert og registrert om det strander fisk eller om det finnes elvemusling i strandsonene som blir tørrlagt, eller om det finnes andre natur og miljøforhold som blir berørt. Tiltak vil bli truffet hvis det strander fisk eller mange elvemuslinger blir funnet. Det vil også bli registrert gamle tømmerdammer som befinner seg nede i bunnen av magasinet som blir synlige ved senkningen av magasinet.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har gitt tillatelse til nedtapping av magasinet i inntil to (2) døgn.

Øvre Eiker kommune har planlagt å gjøre tiltak på utrast erosjonssikring ved Düvelgården, og har bedt om at vannstanden i forbindelse med utbedringsarbeidet kan holdes så lav som nødvendig i inntil to (2) døgn utover tillatelsen Norges Vassdrags- og Energidirektorat har gitt. Det vil kunne skje ved at magasinet fylles delvis opp, etter at tilsyn i forbindelse med at revurdering og miljøkartlegging er utført.

Nedtappingen av magasinet i tilknytning av Dam Skotselv er planlagt utført i uke 35.

Har du spørsmål i forbindelse med dette, kan du ta kontakt med Øvre Eiker Energi på telefon 32 25 14 00.

Hele denne teksten er en kunngjøring fra Øvre Eiker Energi AS.

Opprettet: 05.06.2019 15:10