Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kvikkleire i Øvre Eiker

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:13.01.2021 12:31

​Kommunen får en del henvendelser om kvikkleire i forbindelse med skredet på Gjerdrum. I denne artikkelen informerer vi litt om kvikkleireforekomster i kommunen, samt hvilke tiltak som er gjort og gjøres fremover. 

En stor del av Øvre Eiker kommune ligger under marin grense, som for vår kommune er 170 meter over havet. Under dette nivået er det derfor flere områder hvor grunnen består av kvikkleire. Kommunen har i forbindelse med plan- og byggesaker derfor stor oppmerksomhet rundt grunnforhold, spesielt i områder som kan være risikoutsatt for kvikkleire.

Regler for utbygging 

Kommunen har gjennom lang tid hatt tett kontakt med Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) når det gjelder kartlegging av kvikkleireområder i kommunen. I 2005 ble det publisert et temakart som viser hvilke større områder i kommunen som kan være risikoutsatt for kvikkleireskred. Disse kartene har blitt oppdatert flere ganger, noe som har resultert i at enkelte områder har blitt tatt ut, eller redusert i omfang.

Regelen er at utbyggere må gjennomføre egne grunnundersøkelser i det området de planlegger å bygge i. Undersøkelsene gjennomføres oftest ved boringer som skal dokumentere om grunnen er trygg i det aktuelle området. Dersom det avdekkes funn av kvikkleire, vil omfanget og dybden ned til dette laget være avgjørende for den videre prosessen. Kommunen har i disse sakene tett dialog med NVE om det kan bygges på dette området, og eventuelt hvordan utbygger skal forholde seg videre. Dette er planer som er en del av den politiske planprosessen, og som til slutt skal vedtas av kommunestyret. I byggesaken skal utbygger prosjektere og vise hvordan tiltakene skal gjennomføres. I mange saker kreves det også en uavhengig kontroll av dem som prosjekterer. 

Har du spørsmål om området der du bor? 

Mange innbyggere har blitt bekymret og utrygge etter raset i Gjerdrum før nyttår, og dette tar vi på alvor. Dersom du har konkrete spørsmål som er knyttet til dette, og som dreier seg om området der du bor, kan du henvende deg til kommunens servicesenter, eller aller helst benytte deg av Meld feil-funksjonen på kommunens hjemmeside. Da vil henvendelsen bli registrert, og en i kommunen vil ta kontakt med deg. Noen av henvendelsene vil vi raskt kunne svare på, andre tar det litt mer tid å besvare fordi vi må undersøke saken litt grundigere.

Noen henvendelser vil kanskje også kreve «spisskompetanse», en kompetanse som vi må leie inn. Etterspørselen etter denne kompetansen er stor om dagen, så det kan ta litt tid.

Vurdering av områdene med kvikkleire i Øvre Eiker

Slik kommunen nå vurderer situasjonen, er det ingen endringer i områdene med kvikkleire Øvre Eiker, men vi vil følge nøye med både når det gjelder vår egen kommune, og ikke minst hvilken ny kunnskap og erfaringer som kommer fram etter det tragiske raset i Gjerdrum.

Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanen. Her vil kommunen oppdatere og innarbeide all ny informasjon og kunnskap som vil være tilgjengelig.

Opprettet: 05.01.2021 10:58