Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lærernormen oppfylles fra høsten 2019

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:05.06.2019 14:33

I forbindelse med behandling av tertialmelding 1 i 2019, foreslår rådmannen å styrke budsjettrammen til Oppvekst med 2,5 millioner kroner.

​Dette for å sikre at normen for lærertetthet oppfylles i grunnskolen fra høsten 2019, sikre finansiering av nye lokaler ved Hokksund barneskole og styrke budsjettet til barnevernet.

Norm for lærertetthet i skole er en krevende reform for kommunesektoren å oppfylle, og reformen er heller ikke denne gang fullfinansiert fra statens side. Med den foreslåtte tilleggsbevilgningen, oppfyller Øvre Eiker kommune kravene til lærertetthet høsten 2019. I og med at lærertetthet beregnes på skolenivå og ikke kommunenivå, må kravet om lærertetthet beregnes per semester.

Opprettet: 05.06.2019 14:30