Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Positive til medlemskap i antikorrupsjonsforening

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:22.03.2018 13:59

Et forslag om at Øvre Eiker kommune skal bli medlem av Transparency International Norge var oppe til behandling i Partsammensatt utvalg og Formannskapet 21. mars. Politikerne er positive.

Transparency International (TI) Norge er en ideell forening. Foreningens formål er å motarbeide all form for korrupsjon og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, Transparency International Norge logoansvarlighet og integritet i privat og offentlig sektor og i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning, og politikk. Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og multilateral bistand, og internasjonal økonomisk politikk og handel.


Felles innsats mot korrupsjon

TI Norge har kompetanse på kommunal sektor og har utarbeidet verktøy i arbeidet mot korrupsjon for kommuner, i samarbeid med KS. Rundt 60 kommuner er blitt medlem de siste årene. Som medlem av TI, vil kommunen bidra til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt.

Plan og bygg mest utsattKorrupsjon illustrasjon. Foto flickr.com/KaVass

Rapporter viser at svært få opplever korrupsjon som et problem i sin kommune. Ansatte som har opplevd situasjoner med utilbørlige fordeler var på omtrent samme nivå i 2017 som i 2007. Det er området plan og bygg som er mest utsatt, og det er mellomledere som opplever mest press. Øvre Eiker kommune må, som medlem, forplikte seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon og å få på plass tiltak mot korrupsjon.
Hvorfor er dette aktuelt for Øvre Eiker kommune?
Øvre Eiker kommune skal i 2018 sluttføre arbeid med ny arbeidsgiverpolitikk, nye varslingsrutiner og etiske retningslinjer. For at dette ikke skal bli dokumenter som legges i en skuff når de er vedtatt, er det nødvendig at organisasjonen har en god prosess i forkant, og ikke minst bruker rutiner og retningslinjer aktivt i hverdagen ute i tjenestene når de er vedtatt. Ansatte står daglig i etiske dilemmaer, kanskje ofte uten å tenke over det. Også folkevalgte står overfor slike dilemmaer i sin rolle i lokalsamfunnet. Korrupsjon kan også skje i Øvre Eiker. Men mye kan gjøres for å forebygge det, blant annet gjennom bevissthet, kunnskap og trening.

Det er kommunestyret som endelig skal vedta om Øvre Eiker kommune skal søke medlemskap i TI Norge.

Les den politiske saken her.
Les mer om Transperancy International Norges arbeid.

Opprettet: 22.03.2018 13:22