Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Flytter Solbakken barnehage midlertidig

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:22.09.2022 11:15

​Barnehagen trenger nye lokaler da dagens barnehage ikke lenger tilfredsstiller krav til miljørettet helsevern. I tillegg ligger byggene i kvikkleireområdet i Skotselv. Formannskapet gikk i sitt møte 7. september inn for å flytte barnehagen midlertidig til leide lokaler i Bingsveien 165 (tidligere bibelskolen), og kommunestyret fattet det endelige vedtaket 21. september. 

Solbakken barnehage trenger nye lokaler. Opprinnelig var årsaken mistanke om dårlig inneklima i dagens lokaler- Dette er iSolbakken barnehage kan bli midlertidig flyttet til den gamle bibelskolen i Bingsveien 165. ettertid bekreftet ved målinger. Kommunestyret ba derfor om at det skulle bli utredet flere alternative løsninger på kort og på lang sikt for lokalisering av barnehagen. Underveis i arbeidet ble det avdekket kvikkleire i området hvor barnehagen ligger. 

Har jobbet med alternative plasseringer

En arbeidsgruppe ble satt på saken med å finne flere alternativer til plassering. Arbeidsgruppen har bestått av en representant fra Øvre Eiker kommunale eiendom KF, leder og verneombud i Solbakken barnehage, rektor og verneombud på Skotselv skole og representanter fra grendeutvalget i Skotselv. Rapporten fra arbeidsgruppa er nå klar. Den anbefaler at barnehagen så raskt som mulig flytter ut av dagens lokaler til de gamle lokalene til bibelskolen i Bingsveien 165. Formannskapet gikk inn for å støtte anbefalingen, og selve vedtaket ble gjort i kommunestyrets møte 21. september. Øvre Eiker kommunale eiendom går i forhandlinger med eier av Bingsveien 165 om en midlertidig leieavtale. 

Må finne langsiktig løsning

Når det gjelder en langsiktig løsning for plassering av barnehagen, mener Øvre Eiker kommunale eiendom at ombygging og tilpassinger ved Skotselv skolen er det beste alternativet. Det vil gi både barnehagen og skolen oppgraderte lokaler, med blant annet ny ventilasjon. Skotselv skole har i dag en lite rasjonell utnyttelse av sine arealer og har betydelig overkapasitet. Løsningen vil også bidra til reduserte driftskostnader, sammenlignet med drift av skole og barnehage på flere lokasjoner. 

Permanent plassering for barnehagen kommer opp som egen sak til kommunestyret i forbindelse med 
rullering av kommuneplanens handlingsdel for 2023.
Opprettet: 09.09.2022 12:58