Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lite mikroplast i vannet

Grøner, Cathrine Endret:07.06.2018 13:41
Illustrasjonsfoto av vannrør (Pexels)

​Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Dette skriver Norsk Vann på sine hjemmesider

"Vannbransjen tar på alvor utfordringene med plastforsøpling og mikroplast i vannforekomstene. Norsk Vann har derfor fått gjennomført en grundig studie av mikroplast i norsk drikkevann. 24 vannverk er undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, i behandlet vann og i vann ute på ledningsnettet. Analyser viser at forekomsten av mikroplast i vannprøvene var null eller nær null.

- Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Folkehelseinstituttet har fulgt prosjektet fra start og foretatt en helsemessig vurdering av resultatene fra kartleggingen.

- Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

Norsk institutt  for vannforskning (NIVA) har utført analysene og det vitenskapelige arbeidet, og studien er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet. I studien er det lagt vekt på å få kartlagt drikkevannet til en stor andel av befolkningen, og vannverkene ble også valgt ut fra en vurdering av risiko og representativitet. Følgelig er de vannverkene hvor det var forventet å finne de høyeste nivåene av mikroplast i vannkildene, også med i undersøkelsen. 

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vannforsyningssystemer og drikkevannet vårt.

-Dette er viktig ny kunnskap om mikroplast i drikkevann, og Mattilsynet vil samarbeide med bransjen om oppfølging av resultatene, sier seniorrådgiver Morten Nicholls i Mattilsynet.

Norsk Vann mener de gode resultatene ikke må være en sovepute.

- Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lav, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril Hofshagen." Tekst: Pressemelding fra Norsk Vann

Les mer om forskningsprosjektet på Norsk Vann sine hjemmesider.

Opprettet: 07.06.2018 13:31