Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nytt modulbygg på Hokksund barneskole

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:10.05.2019 08:56

For å imøtekomme det akutte plassbehovet ved Hokksund barneskole, skal det settes opp et midlertidig modulbygg på 500m2. Deler av SFO skal fortsatt holde til i lokaler ved Falkbanen. Det vedtok formannskapet endelig i sin behandling av saken 8. mai.

Får ikke dispensasjon

Saken om plassproblematikken på Hokksund barneskole har vært oppe til behandling i flere runder. Senest 3. april vedtok flertallet i kommunestyret å undersøke om det var mulig å få dispensasjon for å benytte dagens brakker på skolen, og å utvide avtalen med Hokksund IL om leie av lokaler ved Falkbanen.
Det viser seg derimot at kommunelegen ikke har hjemmel for å gi dispensasjon til brakkene. De er i for dårlig forfatning, inneklimaet er ikke tilfredsstillende og brakkene er upraktiske.

Vil videreføre leieavtalen med idrettenDe gamle brakkene på Hokksund barneskole skal erstattes med nytt modulbygg.

På bakgrunn av at det ikke er mulig å gi dispensasjon for dagens brakker, fremmet Sp og H følgende forslag:
“For å imøtekomme det akutte plassbehovet ved Hokksund barneskole, leies det inn et modulbygg på 500 m2. For å imøtekomme SFOs plassbehov, videreføres leie i HILs lokaler.
Begrunnelse:
Da bruken av den gamle skolebrakka ikke får fornyet dispensasjon, vil et nytt modulbygg gi midlertidig plass inntil ny/renovert skole står ferdig. Lokalene som HIL tilbyr SFO, gir tilfredsstillende lokaler og gode muligheter for aktivitet inntil nye SFO-lokaler står ferdig.”

Forslaget fikk flertall i både partssammensatt utvalg og i formannskapet. For å få tatt en rask beslutning i saken, vedtok kommunestyret i april at formannskapet kunne gjøre endelig vedtak. Arbeidet på Hokksund barneskole skal derfor raskt settes i gang så skolen er klar til å ta imot alle sine elever når nytt skoleår starter i august.

Les den politiske saken som ble behandlet i partssammensatt utvalg og formannskapet 8. mai.

Opprettet: 10.05.2019 08:47