Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Mulig utsiktspunkt i kulturlandskap?

Sakshaug, Marit Tveit Endret:30.10.2020 14:12

​Skisse til ny gang- og sykkelvei mellom Hokksund og Vestfossen henter inspirasjon fra Nasjonale turistveier, med tilrettelegging av et nytt utsiktpunkt for gående og syklende.

 
Nylig ble kulturlandskapet langs Vestfosselva mellom Hokksund og Vestfossen tatt opp til vurdering i registeret over nasjonalt viktige kulturlandskap (KULA). Området mellom Berg, Aker og Smørgrav har helt siden 1980-tallet vært med i kartlegginger og vurderinger av de viktigste kulturlandskapene i Øvre Eiker. Langsiktig arealforvaltning av området gjør at vi i dag har et av de best bevarte kulturlandskapene, med firkanttun og bygninger, som er representative for flatbygdene på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

Områdets eldste historie har også blitt aktuell gjennom de arkeologiske undersøkelsene på Semsletta. Her har det blitt gjort funn som tyder på at dette landskapet har vært bakteppe for regionalt viktige funksjoner i både middelalderen, vikingtiden og bakover i jernalderen. Dette har vært Eikers maktsentrum i både historisk og førhistorisk tid. Når det skulle planlegges regional sykkelrute over Semsletta og Berg var derfor Øvre Eiker kommune snare med å legge inn muligheten til et informasjon- og utsiktspunkt i skissene.

«Utsiktspunktet» på Berg er i dag ikke mer enn en busslomme, med få muligheter til tilrettelegging. Så da det ble gitt klarsignal fra Buskerudbyen om å planlegge strekningen som en del av sykkelruta mellom Lier og Kongsberg, måtte en erstatning planlegges. Både som utsiktspunkt for landskapet, for gående og syklende og for ornitologene som bruker punktet til å observere de mange artene som trekkes til Vestfosselva i løpet av året. Det ble valgt å forsøke å lage en tilrettelagt attraksjon inspirert av prosjektet Nasjonale Turistveger, men tilrettelagt og skalert for en gangvei og sykkelrute.

Oppdraget med å lage forslag til utforming gikk til Feste Landskap/Arkitektur, som lagde to forskjellige forslag:
- Et som henter inspirasjon fra byggeskikken og kulturlandskapet
- Et som henter inspirasjon fra landskapsformene

Utkastene ble nylig presentert for sekretariatet i Buskerudbyen, med gode tilbakemeldinger. Nå er det er dialog om og hvordan prosjektet kan realiseres.  I tillegg kan punktet gi informasjon om landskapet natur, geologi og kulturhistorie og fungere som en destinasjon for klimavennlig nærturisme. Potensialet for samarbeid med andre myndigheter og interesser er mange.  Kanskje kan dette bli vår første «Regionale sykkelturistveg»?  

Her kan du se forslagene: Illustrasjoner mulig utsiktspunkt 
Vil du se forslaget og landskapet i 3D og gi en tilbakemelding? Følg denne lenken!
Opprettet: 30.10.2020 13:22