Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Muligheter i Vestfossen

Sakshaug, Marit Tveit Endret:17.03.2021 17:21

​Vestfossens viktigste ressurs og forutsetning, elva, er lite tilgjengelig i dag. Innspill fra Gjestebudene med innbyggerne i høst pekte på at områdene rundt elva må aktiviseres, med forslag om både bru og elvesti. Med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Øvre Eiker kommune fått utarbeidet mulighetsstudier som viser hvordan disse områdene kan tilrettelegges og brukes på nye måter.  

Arbeidet med reguleringsplan for Vestfossen avdekte noen store utfordringer: Til tross for kompakt sentrum og kort vei mellom attraksjonene og funksjonene var forbindelsen for myke trafikanter dårlige. Elva, som stedvis utgjør store, viktige landskapsrom i sentrum, var utilgjengelig. Gjestebudene som ble arrangert av innbyggerne selv pekte på det samme. På listen over ønsker for et Fremtids-Vestfossen stod elvesti opp til Fossesholm og brukryssing fra sentrum til Strandajordet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet søknaden om å gjøre en analyse av utfordringer og muligheter, og nå foreligger resultatene: En overordnet analyse av grøntstruktur og fremkommelighet, samt to mulighetsstudier og en skisse som aktiviserer sentrale områder som ligger ubenyttet i dag. Dersom disse planene lar seg realisere vil det være et løft for Vestfossen som stasjonsby. De kan også bidra til både økt attraksjon og å løse samfunnsfloker som folkehelse og utenforskap.  

«Attraktive steder kjennetegnes av faktorer som stedskarakter og offentlige plasser og steder med høy kvalitet», sier arealplanlegger Bernt-Egil Tafjord. «Vestfossen har allerede mye bra, blant annet en flott stasjonspark midt i sentrum. Men områdene langs elva er dårlig tilrettelagt. Disse innspillene og løsningsforslagene viser at potensialet for opplevelser og bruk av nærmiljøet er større enn vi trodde. Og kanskje er dette akkurat dette som må til for at flere vi bo sentrumsnært?», avslutter Tafjord.     

Elvesti langs Vestfosselva

Her kan du lese mulighetsstudie - Elvesti langs Vestfosselva 

 
  

Vestfossen elvepark 


Skisseprosjekt - Vestfossen elvepark 

Her kan du lese skisseprosjekt - Vestfossen Park
Opprettet: 17.03.2021 16:19