Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søk tilskudd for inkludering av barn og unge i fritid og ferieaktiviteter

Velle, Lene Myrvold Endret:24.11.2020 17:42

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Øvre Eiker kommune oppfordrer lokale lag og foreninger til å søke om midler til dette formålet innen 4. desember 2020 via Bufdirs søknadsportal - klikk her for å søke.

Søknadene sendes samlet fra Øvre Eiker kommune til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,som forvalter tilskuddsordningen.

Spørsmål om ordningen kan rettes til: 
Kari Mette Høstvik, tlf. 994 44 414  Opprettet: 20.11.2020 09:30