Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Øvre Eiker kommune med netto driftsresultat på 14,3 millioner kroner

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:18.02.2019 09:48

Øvre Eiker kommune har 15. februar avlagt regnskap for 2018. For 2018 viser regnskapet et netto driftsresultat på 14,3 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 17 millioner kroner.

Regnskapet skal nå revideres av Buskerud Kommunerevisjon IKS, før det endelige regnskapet fastsettes av kommunestyret 22. mai. For 2018 viser regnskapet et netto driftsresultat på 14,3 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 17 millioner kroner. Netto driftsresultat er 24 millioner kroner bedre enn budsjettert. Netto driftsresultat tilsvarer 1,1% av brutto driftsinntekter. Regnskapet for 2018 er lagt fram.

Hovedårsaken til et positivt netto driftsresultat er høyere skatteinntekter enn forventet, både i Øvre Eiker og landet som helhet. Rådmannen er også tilfreds med at tjenestene samlet sett får et mindreforbruk på 4,7 millioner kroner. Mest gledelig er det at Helse og omsorg etter mange år med til dels store merforbruk fikk et overskudd på 4,8 millioner kroner.
De frie disponible inntektene ble 1,3% høyere enn budsjett for 2018. Til tross for høyere skatteinntekter enn budsjettert er de på kun 95% av landsgjennomsnittet etter inntektsutjevningen.

Opprettet: 18.02.2019 09:45