Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fornyet konsesjon for Hokksund flyplass

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:06.09.2018 13:50

Drammen flyklubb har fått konsesjon til å drive og inneha Hokksund flyplass for 10 nye år, fram til 2028.

Hokksund flyplass brukes til klubb- og skoleflyging. Drammen flyklubb har ca. 280 medlemmer, med en stor andel ungdom. Klubben driver ideell virksomhet, og det legges årlig ned et stort antall dugnadstimer. Det er Luftfartstilsynet som gir konsesjon, men både Øvre Eiker kommune, andre aktører og naboer har kommet med innspill i høringsprosessen.

Kommunens høringssvar

I Øvre Eiker kommune, ble høringssvaret behandlet Seilfly illustrasjonsfoto Pexels.combåde av rådmannen, fagkomiteen, og i kommunestyret. Kommunen la i sitt høringssvar vekt på at de har et godt samarbeid med flyklubben og ser på den som en positiv fritidsarena, spesielt for unge i bygda. Kommunen påpeker imidlertid at klubben har vært gjennom en urolig periode med utskiftinger i ledende personell og varierende håndtering av rutiner. Samtidig er det flere som opplever flytrafikken som belastende. Flytrafikken foregår i stor grad i fritiden til de fleste, og støy kan ha negative helseeffekter. Hvordan støyen oppleves og hva som er belastende, er imidlertid individuelt. Kommunen mener likevel at flyklubben fortsatt har et forbedringspotensial når det gjelder å følge opp konsesjonsvilkår og å imøtekomme naboer. Kommunen formidlet også at de mener flyklubben må vise at de er i stand til å gjennomføre vilkårene på en enda bedre måte.

Begrunnelsen for ny konsesjon

Luftsfartstilsynet skriver at de i spørsmålet om konsesjon for Hokksund flyplass, gjør en avveining mellom interessene til småflymiljøet og til omgivelsene, og mellom hensyn som ivaretas ved virksomheten på flyplassen og ulempene ved denne virksomheten. For å komme naboene i møte, er Luftfartstilsynet enig i at åpningstiden i helgene bør strammes noe inn. I tillegg skal det ikke være flyaktivitet første søndag i måneden fra mai til august, og heller ikke 1. juledag og 17. mai. Drammen flyklubb har ansvaret for å organisere møter med kommunen og naboene.


Les hele saken fra Luftfartstilsynet og vilkårene for konsesjonen.

Opprettet: 06.09.2018 13:44