Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Knut Kvale er ny ordfører i Øvre Eiker

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:23.10.2019 21:43

Knut Kvale fra Senterpartiet er valgt til ny ordfører i Øvre Eiker i perioden 2019-2023. Det vedtok flertallet av det nye kommunestyret i sitt konstituerende møte 23. oktober 2019. Bente Skårdal Kleven fra Arbeidspartiet ble valgt som varaordfører.

Tirsdag 22. oktober hadde det avtroppende kommunestyret sitt siste møte. Onsdag 23. var det de nyvalgte Knut Kvale ble valgt som ny ordfører i Øvre Eiker under møtet 23. oktober. Foto: Sunniva Riste-Bjørklikommunestyrerepresentantene som for første gang inntok kommunestyresalen i rådhuset. En del representanter har sittet som folkevalgte før, men det var også mange spente ansikter blant dem som er helt nye inn i lokalpolitikken.

Høytidelig overrekkelse av kjedet

Det er helt egne regler som gjelder i et konstituerende kommunestyremøte. Noen valg foregikk skriftlig, mens det for blant annet ordfører- og varaordførerrollen ble holdt åpen avstemming ved håndsopprekking. Ordførerkjedet ble høytidelig overlevert fra tidligere ordfører Ann Sire Fjerdingstad til nyvalgt ordfører, Knut Kvale. Han inntok umiddelbart ordførerstolen og ledet resten av kommunestyremøtet. Opptelling av stemmer til nytt formannskap. Foto: Sunniva Riste-Bjørkli

Fra komiteer til utvalg

Det nye kommunestyret vedtok at de vil gå bort fra komiteer som organ under kommunestyret, og heller opprette fire nye utvalg. I komiteene kan det bare sitte medlemmer fra kommunestyret, mens det i et utvalg også er åpent for andre representanter. Dette er de fire nye utvalgene:

Utvalg 1 Planutvalg (med beslutningsmyndighet) – 9 medlemmer

Ansvarsområde: Vann, avløp og renovasjon. Veier og trafikk. Steds- og byplanlegging. Boligbygging. Fysiske anlegg. Fysisk kulturarv.

Utvalg 2 Utvalg for oppvekst (uten beslutningsmyndighet) – 11 medlemmerÅpen avstemming med håndsopprekking i valget av ny ordfører. Foto: Sunniva Riste-Bjørkli

Ansvarsområde: Barnehager, grunnskole, voksenopplæring. Musikk og kulturskole. Barnevern. Forebyggende tjenester for barn og unge.

Utvalg 3 Utvalg for næring og kultur (uten beslutningsmyndighet) – 9 medlemmer

Ansvarsområde: Næringsutvikling. Reiseliv. Landbruk. Fiske/ viltstell og dyrevern. Kulturarbeid. Bibliotek. Idrett og friluftsliv. Innbyggerkontakt. Forurensing. Miljøforvaltning. Skjenkebevillinger. Kommuneskogen.

Utvalg 4 Utvalg for helse og omsorg (uten beslutningsmyndighet) – 9 medlemmer

Ansvarsområde: Pleie og omsorg. Helse- og folkehelsearbeid. Tiltak funksjonshemmede. Integrering. Habilitering/ Tidligere ordfører Ann Sire Fjerdingstad henger høytidelig ordførerkjedet rundt halsen til ny ordfører Knut Kvale. Foto: SRBrehabilitering. Psykiatri og rus. Sosiale tjenester/ NAV. Ansvarsområde: Pleie og omsorg. Helse- og folkehelsearbeid. Tiltak funksjonshemmede. Integrering. Habilitering/ rehabilitering. Psykiatri og rus. Sosiale tjenester/ NAV.

Nytt formannskap

Formannskapet består av et representativt utvalg av kommunestyrerepresentantene. Det har 11 plasser. Av disse går 7 plasser til den nye posisjonen som består av Ap, SV, Sp og MDG. De resterende 4 plassene går til opposisjonen; H, Krf, Frp og V. Det nye Formannskapet ser slik ut:
Knut Kvale (Sp)
Niclas Tokerud (A)
Kim Mogen Myhre (Sp)
Bente Skårdal Kleven (A)
Tonje Adelsten Lyngås (Sp)
Morten Halvorsen (Sp)
Kaja Klunderud (SV)
Adrian Tollefsen (H)
Marianne Werp (H)
Øydis Jahren (H)
Trond Bermingrud (Frp)

Se møteprotokollen for full oversikt over valg til de ulike utvalgene, rådene mm.

Opprettet: 23.10.2019 21:16