Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Departement med ny tildeling til sentrumsutvikling i Vestfossen

Sakshaug, Marit Tveit Endret:17.11.2020 12:44

​Vestfossen har en spennende historie. Nå peker flere på at Vestfossen har utsikter til en spennende fremtid. En mulighetsstudie for bymessig bebyggelse og transformasjon av områder i Vestfossen er en av de søknadene som kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) valgte å prioritert i  tildelingen av arealtilskudd i år. Med det kan Vestfossen og Øvre Eikers posisjon som sentral i løsningen av vår regions bolig-, areal- og transportutfordringer styrkes.

Vestfos Cellulose, foto Eiker Arkiv

En ny reguleringsplan for Vestfossen sentrum er i prosess. Som regionalt transportknutepunkt er forventningene store og mulighetene mange. Allerede har vi fått mange gode publikumsinnspill som vi jobber med, blant annet å løse utfordringer med tilgjengelighet og adkomst til områder for myke trafikanter. Selv om sentrumsstrukturen er kompakt, er barrierene for gående og syklende mange. Bilen blir gjerne førstevalg, selv på korte reiser. Fra før har KMD gitt 600 000,- i arealtilskudd for å se nærmere på hvordan dette kan løses her.

Nå får vi støtte til å gjøre en mulighetsstudie av hvordan vi kan transformere et område til en mer bymessig bebyggelse. Bymessig betyr noe annet i dag en for bare noen tiår siden: Det er forventninger til at nye boligprosjekter skal kunne bidra til å løse mer enn bare behov for nye boliger.

Kan kommunen bidra til at det lages boligprosjekter med kvaliteter som fører til at flere føler seg inkluderte i sitt lokalsamfunn? Hvilke type boliger er det vi trenger i Vestfossen, og kan de tilpasses og tilrettelegges bedre og smartere?  Hva kan tilføres sentrumsområdet? Og hvor avhengig er vi egentlig av bilen hvis muligheten for gange- og sykkel- og kollektivtrafikk bedres? Dette er spørsmål som vi ønsker å finne svar på. 

Til sammen har Øvre Eiker kommune fått 950 000,- fra KMD for å forberede Vestfossen på fremtiden. I tillegg har vi fått 450 000,- fra Miljødirektoratet gjennom Klimasats og 250 000,- fra Viken fylkeskommune, til sammen 1 650 000,-. Det er et sterkt signal om at Vestfossen prioriteres, om at stedet har en sentral rolle i regional sammenheng og et signal om forventningene til at Vestfossen vil  kunne bidra til å løse både vår tid og fremtidens utfordringer. I tillegg sier det noe om at det jobbes med riktig tilnærming til stedsplanleggingen i Vestfossen, sett fra sentralt hold.
Opprettet: 17.11.2020 12:34