Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Går inn for nytt samarbeid om lønningskontor

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:20.11.2019 13:53

Politikerne i Formannskapet gikk i møtet 20. november inn for å støtte et nytt samarbeid om lønningskontor mellom Øvre Eiker, Lier og Modum kommune.

Nedre Eiker kommune, Lier kommune og Øvre Eiker kommune har siden 2009 hatt et felles lønningskontor. Nedre Eiker kommune har vært vertskommune i samarbeidet. Som en følge av Nedre Eiker kommunes sammenslåing med Drammen kommune, må Øvre Eiker kommune finne nye løsninger for utbetaling av lønn.

Øvre Eiker kommune og Lier kommune har vurdert fire ulike løsninger:

1. Avtale med Nye Drammen
2. Etablere et samarbeid med Lier og Øvre Eiker som deltakere Illustrasjonsfoto lønningskontor
3. Fortsette med lønnsavdeling i egen basisorganisasjon
4. Etablere et samarbeid med flere kommuner i regionen

Samtaler med Nye Drammen havarerte

Det ble først etablert en kontakt med Nye Drammen kommune og utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale. Lier og Øvre Eiker valgte derimot å trekke seg fra videre samarbeid med Nye Drammen, blant annet fordi kostnadene som ble skissert, var langt høyere enn det som brukes på lønningskontor i dag. Et samarbeid med bare Lier og Øvre Eiker eller å ta tilbake lønnsavdeling til egen basisorganisasjon har ikke vært en løsning som noen av kommunene har hatt som foretrukne alternativ.

Interesse fra flere

I juni 2019 sendte kommunene Lier og Øvre Eiker en invitasjon til flere kommuner i regionen med tanke på et samarbeid om lønnstjenester. Kongsberg, Krødsherad, Sigdal ga uttrykk for at dette er interessant på litt lengre sikt, mens Modum kommune var mer konkrete i sin interesse.

Etter sommeren har Øvre Eiker, Lier og Modum kommune i fellesskap utarbeidet en avtale. Øvre Eiker er tenkt som vertskommune, og det nye lønningskontoret, med åtte ansatte, er planlagt etablert i rådhuset i Hokksund.

Tilleggsforslag til avtalen

Formannskapet gikk inn for å støtte avtalen som kommunene har inngått, men det kom inn følgende tilleggsforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet:
Forslag til endring av pkt. 4 i avtaleutkastet:
Første kulepunkt under representantskapet foreslås endret til:
“Representantskapet vedtar årlig budsjett” som erstatter “uttale seg til budsjettforslag”
Tillegg av punkt 6 økonomi tredje avsnitt:
Felleskostnader kan belastes med maks kr. 60.000. pr. ansatte etter dokumentasjon godkjent av representantskapet.
Begrunnelse:
Som kommunedirektøren.”
Det andre tilleggsforslaget lyder:
Øvre Eiker kommune har besluttet å stå alene og dette vil medføre samarbeid med andre kommuner på flere områder. Det er derfor viktig at Øvre Eiker kommune selv sørger for at alle avtaler med en eller flere kommuner blir fulgt opp av Buskerud kommunerevisjonen. Dette vil sikre at kommunene i samarbeidet får dokumentasjon som ikke bare sikrer at regnskapet er riktig men også sikrer at det kommunene betaler i samarbeidet er i tråd med avtalene.
Vi foreslår følgende vedtak:
I alle samarbeidsprosjekter som Øvre Eiker kommune er en del av skal Buskerud kommunerevisjon alltid komme med en uttalelse som bekrefter regnskapene og at fordelingen av kostnader er i tråd med den til enhver tid gjeldende avtale som er inngått i samarbeidet.”

Kommunedirektørens anbefaling med tilleggsforslag støttet også de andre partiene opp om. Saken skal opp i kommunestyret før samarbeidet kan formaliseres.

Les hele den politiske saken.

 

Opprettet: 20.11.2019 11:17