Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nytt vedtak om modulbygg ved Hokksund barneskole

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:27.09.2019 09:48

Hokksund barneskole har igjen vært oppe til politisk behandling. Bakgrunnen denne gangen var pålegg som vi har fått fra kommunelege etter forskrift om miljørettet helsevern og pålegg fra arbeidstilsynet.

​Administrasjonen bad om å få anskaffe flere moduler på inntil 900 m2 slik at vi kan lukke de fleste avvikene som Hokksund barneskoletilsynene har avdekket.

Formannskapet behandlet saken 25. september, og innstillingen til kommunestyret ble som følgende:
"For å imøtekomme det akutte plassbehovet ved Hokksund barneskole anskaffes det inn modulbygg på 500m2. For å imøtekomme SFO' s plassbehov videreføres leie i Hokksund IL's lokaler.
Begrunnelse:
Da bruken av den gamle skolebrakka ikke får fornyet dispensasjon, vil et nytt modulbygg gi midlertidig plass inntil ny/ renovert skole står ferdig. Lokalene som Hokksund IL tilbyr SFO gir tilfredsstillende lokaler og gode muligheter for aktivitet inntil nye SFO-lokaler står ferdig."

Dette betyr at Øvre Eiker kommunale eiendomsselskap KF har anledning til å gjøre sine vurderinger omkring modulbygg – leie eller eie. Men at grensen er satt til 500 m2. Administrasjonen jobber videre med å lukke avvikene innen de rammer som er gitt.

Les om formannskapsets forrige behandling av saken 8. mai 2019.

Les flere artikler om tidligere vedtak for modulbygg ved Hokksund barneskole på siden Aktuelt. (Velg underkategori "Politikk")

Opprettet: 27.09.2019 09:29