Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Semsveien 48, Hokksund

Sakshaug, Marit Tveit Endret:26.10.2017 14:05

​Situasjonsplan Semsveien 48, Hokksund

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3, legges detaljregulering for gbnr 73/436, Semsveien 48, ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger langs Semsveien ved Eiker næringspark, Ytongområdet.

​Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsbolig eller kjede-/ enderekkehus med tilhørende garasjeanlegg, parkering og veiareal.

​Frist for merknader til planforslaget er 30.11.2017 og kan sendes:

Øvre Eiker kommune v/planavdelingen
Postboks 76
3301 Hokksund
eller på e-post til: post@ovre-eiker.kommune.no

Merk høringssvar med vedtaksnummer 8/17.

Sakens dokumenter:

Opprettet: 17.10.2017 08:57