Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ønsker større deltakelse i brukerundersøkelsene!

Martinsen,Anne Kolseth Endret:10.03.2016 16:32

​​Tjenesteleder Lene Hansen oppfordrer alle som har mottatt brev om brukerundersøkelse til å delta. Det blir trukket ut 2 gaveesker fra Kiwi på 400 kroner.

Tjenesteleder_Familiesenteret_Lene_HansenFamiliesenteret har sendt ut brev om brukerundersøkelse til et utvalg brukere av helsestasjon 0-4 år, til de som mottar tilbud fra ergo- og fysioterapitjenesten for barn, og til de som har tilbud om familieteam. Det er viktig med en god oppslutning fra brukerne når det gjelder brukerundersøkelser. Derfor ønsker vi med dette å oppfordre til at alle svarer på undersøkelsene, sier Lene. 

Om brukerundersøkelsene

Øvre Eiker kommune har et verktøy for brukerundersøkelser i kommunale tjenester. Brukerundersøkelsene er svært godt utprøvde og standardiserte med veiledning for metodikker til ulike målgrupper. Tre hundre kommuner i Norge bruker verktøyet som heter Bedrekommune – www.bedrekommune.no. Undersøkelsene besvares på internett med en kode som den enkelte har mottatt. For familieteamet har vi utviklet en egen undersøkelse som blir sendt til mobiltelefonen og skal svares på med en lenke via mobiltelefonen.

Hvorfor har vi brukerundersøkelser

Hensikten med undersøkelsene er at vi ønsker en tilbakemelding på hvordan brukere, og i noen tilfeller pårørende opplever den tjenesten vi yter. Svarene vi får gir oss et statistisk materiale som vi kan bruke videre i våre analyser og vi vil ha mulighet til å sammenligne oss med andre kommuner via bedrekommune.no. Sammen med annen offentlig statistikk, internkontroll, økonomi og andre rammebetingelser gir brukerundersøkelsene grunnlag for å avdekke områder hvor vi kan gjøre forbedringer og utvikle tjenestene våre. Det er derfor viktig for oss at så mange som mulig benytter muligheten for å gi oss en tilbakemelding på de tjenestene de mottar på denne måten.
 
Dersom du har spørsmål vedrørende brukerundersøkelsene kan du kontakte:
Sentralbord Familiesenteret: 32 25 12 70
Kvalitetsrådgiver Helse- og omsorg: Anne Kolseth Martinsen på mobil: 901 02 914

Opprettet: 10.03.2016 08:32