Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Koronavaksine: oppfriskningsdose 2 til flere grupper

Grøner, Cathrine Endret:14.09.2022 10:46

​Folkehelseinstituttet har nå bestemt at flere grupper skal tilbys oppfriskningsdose 2 (dose 4) med koronavaksine.

​Kommunen er i gang med å planlegge for vaksinasjon av denne gruppa. Informasjon om når du som er i denne gruppa kan bestille time, vil komme om kort tid. Dette gjelder både vaksinasjon i kommunal regi og på apotekene.

Når vaksinasjonen er i gang, ber vi om at innbyggere som ønsker oppfriskingsdose 2, sannsynliggjør at de tilhører en risikogruppe ved å fremvise resepter, epikriser eller annen dokumentasjon fra sykehus eller fra egen lege. 

Følgende grupper vil tilbys vaksine fremover:

 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp (se egen liste)
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom (se egen liste - NB, annerledes fra listen for voksne!)
 • gravide i 2. og 3. trimester
Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

Voksne (18-64 år)

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt
 • immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt, kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Barn/ungdom (12-17 år):
 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.


Mer om koronavaksine

Les om hvem som tilbys hvilke doser med koronavaksine nå, hvordan du bestiller og hvor du kan få vaksine ved å klikke her.

Opprettet: 13.09.2022 14:31