Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner med høy og svært høy verdi

Sakshaug, Marit Tveit Endret:26.09.2018 12:25

I medhold av Kommunestyrets vedtak 184/17 av 13.12.2017 varsles det oppstart av Kommunedelplan for kulturminner med høy og svært høy verdi.

Formålet med planarbeidet er å sikre forvaltningen av bygninger med høy og svært høy verdi som kartlagt i Kommunedelplan for kulturminner, som var en strategisk temaplan, uten juridisk bindende arealdel. Den planen som varsles nå bygger på foregående kommunedelplan.

 Planarbeidet har to mål:

  1. Sikre legitim behandling av søknader om rivning i verdiklassen høy og svært høy.
  2. Sikre enkeltobjekter i verneklassen høy og svært høy med hensiktsmessig bestemmelser.
  3.  

Siden planen ikke har utredningsbehov og ikke medfører endret arealbruk eller negative samfunnskonsekvenser, blir det ikke utarbeidet planprogram.

I løpet av planprosessen ønsker vi spesielt å komme i dialog med eiere av hus med høy og svært høy verdi som ønsker å sikre sine bygninger på lang sikt med bevaringsbestemmelser hjemlet i plan og bygningsloven. Vi tar sikte på å tilpasse bestemmelsene ut fra behov og målsetning. 

Kommentarer og innspill merkes med "Kommunedelplan for bygninger med høy verneverdi", frist for innspill er satt til 8.11.2018.

Opprettet: 26.09.2018 12:16