Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan for Sønju skole

Sakshaug, Marit Tveit Endret:20.12.2017 14:43

​I tråd med plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles det at det igangsettes arbeid med endring av reguleringsplan for Sønju skole (nasjonal planid 624 0561) i Bingen.

​Planområdet ligger i Bingen, langs fv 64. Påstående bygning har adresse Sønjuveien 109.


Grunneiere:

Grunneiere innenfor planområdet er Gro Martha Fosnæs for gbnr 180/13, Buskerud Fylkeskommune for gbnr 2064/1 og Torgny Moen for gbnr 180/1.

Dagens situasjon:

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF sone 2 (åpnet for spredt boligbebyggelse under gitte forutsetninger). Gjeldende reguleringsplan for Sønju skole, vedtatt 04.09.96, regulerer veiformål og spesialområde – verneverdig bebyggelse. Reguleringsbestemmelsene sier ingenting om regulert bruk, men i saksbehandlingen i 1996 kommer det tydelig fram at formålet påstående bygning kan brukes til er grendehus. Bygningen har de siste år stått til forfall. Tidligere bruk av bygningen er bolighus og skolestue i kombinasjon. Bygningen er ikke bruksendret fra tidligere bruk.


Foreløpige tanker om planarbeidet:

Da bygningen i dag står til forfall kan det være behov for å åpne for annen regulert bruk enn grendehus. Etter kommunens syn er bruk av bygningen et bedre vernegrep enn slik situasjonen er nå. Kommunen mener derfor at det bør tillates at bygningen kan videreutvikles som bolighus, fortrinnsvis enebolig. En slik endring er ikke avhengig av en endring av reguleringsformålet, som fortsatt kan være Spesialområde – bevaring, men kun en endring av reguleringsbestemmelsene.

Merknader:

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendesinnen 09.02.18 til:
Øvre Eiker kommune v/planavdelingen
Pb 76
3301 Hokksund

Opprettet: 20.12.2017 14:36