Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart planendring, privat detaljregulering for Kirkeveien 36 med fler

Sakshaug, Marit Tveit Endret:18.09.2017 14:10

​I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart om planendring av privat detaljregulering for gbnr. 77/106 og del av gbnr. 77/190, Hokksund.

​Tiltakshaver er Borge Eiendomsutvikling AS. Målet med planen er å omregulere arealet fra formål forretning til byggeområde for bolig. Planendringen innbefatter også en omfordeling av bygningsmassen, ved at byggegrenser i de øverste etasjer justeres til dimensjoner som er bedre tilpasset boligformål. I bestemmelser skal det sikres at kvartalet åpner seg mot sørøst og sørvest, slik at overgangen til eksisterende bebyggelse blir bedret.

Planen omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredning. Tiltakshaver ønsker parallell behandling av detaljregulering og byggesak for eiendommene.Plankart Kirkeveien 36


Naboer, etater, aktuelle høringsinstanser og grunneiere blir varslet direkte. Merknader, spørsmål og synspunkter bes sendt innen 5.10.2017 til:
TAG Arkitekter as v/Luca Ganguzza
Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo
Tlf: 46572462
Epost: lg@tagarkitekter.no

Logo TAG Arkitekter as

Opprettet: 18.09.2017 13:30