Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Orientering om koronasituasjonen til kommunestyret

Grøner, Cathrine Endret:06.04.2020 12:17

Kommunedirektør Trude Andresen orienterte kommunestyret om status for Øvre Eiker i koronapandemien i kommunestyrets møte 1. april 2020. Her kan du lese orienteringen.​

​Klikk her om du foretrekker å åpne notatet i et nedlastbart PDF-dokument.

Notat - Informasjon til kommunestyret om status i koronapandemien per 1.4.20

1. Smittesituasjonen hos oss er stabil. Det er fire bekrefta smitta, 1 innlagt på Kongsberg sykehus. De som er hjemme er på bedringens veg. Det er ingen smitta på Eikertun. Vi gjør hva vi kan for å redusere risiko for smitte på Eikertun, i omsorgsboliger og i hjemmetjenesten.

2. Det kan være tilfeldig at vi foreløpig har kommet “billig” fra det – men vi stengte Eikertun og boliger tidlig for besøkende og arrangementer. Det er tungt for beboere og pårørende å ikke være sammen, men det er verdt det hvis vi unngår smitte. Men vi vet ikke hva morgendagen bringer. Vi må nok dessverre forvente at vi også får smitte hos noen av de sårbare brukerne av helse- og omsorgstjenestene våre.

3. Legevaktsamarbeidet med Kongsberg går bra. I dag har vi åpnet luftveisklinikk sammen. Dit skal folk med luftveisplager henvises fra sin fastlege – dette for å unngå smittefare på fastlegekontorene, slik at andre pasienter, kronikere osv trygt kan oppsøke sin fastlege.

4. Samarbeid om kommunelegefunksjon går meget bra. Kommunelegene samordner sin praksis, diskuterer tiltak og gjør felles vurderinger. Det kommer alle kommunene i samarbeidet til gode.

5. Kriseledelsen møtes hver dag på Teams kl 09. Det er kommunedirektøren som leder kriseledelsen, den består ellers av ordfører og kommuneoverlege. I tillegg er kommunalsjefene og stab en del av kriseledelsen i denne hendelsen. Kommunedirektøren vurderer samarbeidet i kriseledelsen som meget godt. Vår beredskap fungerer.

6. Smittvernutstyr har stått høyt på vår dagsorden den siste uka. Vi opplever uklare beskjeder fra nasjonale myndigheter. Vi blir fortalt at vi skal bruke det private markedet så langt det er mulig – og utover det skal vi melde inn behov til fylkesmannen. Så er det helseforetaket som skal distribuere utstyr ut. Så langt har vi ikke fått noen ting. Vi vurderer løpende situasjonen, samarbeider med øvrige kommuner i nedslagsfeltet til Vestre Viken, samt Drammen, Lier og Kongsberg.

7. Mange av våre ansatte står voldsomt på, jobber lange dager og strekker seg langt i en krevende situasjon. Mange av tjenestene jobber mest mulig normalt, med de forholdsreglene som tas med hjemmekontor og så videre. Påsken står for døra, og noen av tjenestene våre går på høygir, og andre på lavbluss. Vi vil måtte be noen om å jobbe, selv om de hadde planlagt fri – og vi vil be noen om å ta ferie, selv om de nå synes det er dumt å ha ferie når de ikke kan reise noe sted. Vi omfordeler også noen ansatte fra en seksjon til en annen, til nye arbeidsoppgaver. I en ekstraordinær situasjon må arbeidsgiver styre personellet dit det er behov.

8. Vi vil denne uka begynne å rekruttere frivillige som skal brukes i helse- og omsorgstjenestene – og bruker en løsning som heter Friskus.no. Frivillige kan for eksempel handle for noen som trenger det og være ringevenn (i stedet for besøksvenn).

9. Kommunestyret har fått et eget notat om økonomien. Vi overskuer ikke konsekvensene for økonomien vår ennå. Det vil bli lavere skatteinngang enn vanlig, i tillegg til økte utgifter på en rekke områder. Regjeringen kom i går med en krisepakke til kommunene. Fordelinga viser at Øvre Eiker vil få 13,5 mill kroner av den pakka. Med 10% arbeidsløshet blant våre innbyggere, er det per i dag vanskelig å si hvor langt disse kronene går for å dekke opp for manglende skatteinngang og store økte utgifter.

10. Kommunen informerer i mange kanaler; hjemmeside, Facebook, Instagram, brev, SMS, servicesenter og så videre. Trykket på servicesenteret har stabilisert seg, og det er mer “normale” henvendelser enn korona-spørsmål nå. Vi vurderer løpende om det er nok informasjon, om den når fram osv.

11. Kommunens kriseledelse vil være operativ gjennom påsken, til dels ved stedfortredere. Det er viktig at alle ledere får noe pause, slik at det sikres at organisasjonen takler et langvarig scenario. En del tjenester vil også være tilgjengelige på telefon, som helsestasjon for ungdom, jordmødre, og servicesenter. Det vil være én skole åpen gjennom helligdagene i påsken, til opphold for barn som har foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner.

Med vennlig hilsen

Trude Andresen

Kommunedirektør

Opprettet: 02.04.2020 13:21