Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Politikerne støtter eget postnummer og post-i-butikk på Ormåsen

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:27.04.2018 14:59

Ormåsen har endelig fått en stor og flott matbutikk, men mangler Post i Butikk. Ormåsen har også hele veien hatt postnummer 3320 Vestfossen. Dette kan det nå bli en endring på.

Ormåsen er inne i en svært positiv utvikling som tettsted. Det er god framdrift i boligbygging, det er gjennomført et større prosjekt med trafikksikkerhet, parkering og bussoppstilling, og det er planer for videre utvikling av friområdet bak skolen. Dette har trolig vært sterkt medvirkende til at det er bygd en stor dagligvarebutikk på Ormåsen. Stedet har siden oppstarten av boligbyggingen hatt postnummer 3320 Vestfossen. I dag oppleves dette som uhensiktsmessig på mange områder.

Enklere løsning for innbyggerne

Distribusjon av post er under sterk utvikling oÅpningen av Rema 1000 på Ormåsen november 2017. Foto: C. Grønerg endring. Post i Butikk er den løsningen som velges i de fleste mindre byer og tettsteder. Dette kombinerer på en god måte folks behov for tilgang til posttjenester, hente pakker mm. Samtidig styrker det driftsgrunnlaget for dagligvarebutikkene. Ormåsen er en konsentrert bebyggelse, der alle husstandene lett kan nå butikken for å ordne posttjenester. Butikken har åpningstid fra 07.00 til 23.00. Det vil gi svært god tilgang til posttjenester gjennom Post i Butikk.

Politikernes støtte

Ormåsen grendeutvalg har diskutert disse spørsmålene i en lengre periode. De får nå politikernes støtte til både Post i Butikk og eget postnummer. Da saken var oppe til behandling i Formannskapet 25. april, stemte politikerne enstemmig for rådmannens anbefaling om å etablere et eget postnummer for Ormåsen tettsted og å be om at det startes forhandling om etablering av Post i Butikk på Ormåsen. Begrunnelsen er: “Eget postnummer og etablering av Post i Butikk er en riktig løsning for Ormåsen som konsekvens av utviklingen på tettstedet og endringer i postdistribusjon og type posttjenester som etterspørres. Det vil samtidig være en kundevennlig og miljømessig riktig løsning.”
Vedtaket i Formannskapet er en innstilling til kommunestyrethvor saken skal opp til behandling og endelig vedtak.


Les den politiske saken.

Opprettet: 27.04.2018 14:37