Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Øvre Eiker rådhus - et bygg med stort potensial

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:05.06.2019 15:07

​I snart 47 år har rådhuset hatt en sentral plass i Hokksund og Øvre Eiker. Nå prøver kommunen å se nytt på bruken av det store bygget, og kommunedirektøren ber politikerne om innspill på hvordan rådhuset kan bli en god møteplass for innbyggerne i Øvre Eiker.

​Øvre Eiker rådhus ble åpnet 1. desember 1972 som en kombinasjon av administrasjonsbygg, tinghus og kulturhus med møtesal, bibliotek og svømmehall. Bygningen har et omfattende vedlikeholdsbehov, og rådmannen satte derfor i gang en prosess for å se på hvilke muligheter det store bygget har. Øvre Eiker rådhus har mange muligheter

Tenker nytt

Arealene i publikumsdelen av rådhuset er betydelige og står ubrukt store deler av døgnet. Det er samtidig et stort behov for sikre samtalerom og gode møterom for møte mellom publikum og kommunale tjenester på dagtid, kulturarealer, sosiale møteplasser og møterom på ettermiddag og kveldstid. Andre kommuner har gjort spennende arbeid med fornyet bruk av kommunale arealer tidligere, og eksempler på dette ble vist for partssammensatt utvalg og formannskapet onsdag 5. juni.

Vil videreutvikle bygget

Kommunedirektøren mener det er fornuftig å basere seg på at kommunen ikke skal bygge nytt rådhus, men heller videreutvikle eksisterende bygningsmasse. Hun tror det er riktig å satse på en utvikling av kulturdelen etter en innbyggertorgtankegang, og hvor biblioteket står i sentrum. En best utnyttelse av arealene og bedre universell utforming av rådhuset forutsette at hovedinngang flyttes ned på bakkeplan, med en heis mellom bakkeplan, kjellerarealer og møteromsområdet.

Eksempel på ny bruk

Slik ser man for seg at rådhuset eksempelvis kan bli brukt i årene som kommer:
- Den gode samtalen: Kantine, festsal og foajé blir bibliotek med kafé, frivilligsentral, ungdomsmøteplass og servicesenterfunksjoner – fokus på møter mellom mennesker og samhandling.
- De gode møtene: Kontorer og møterom i publikumsdelen blir møterom og samtalerom, med mulighet for å bruke kommunestyresalen mer som en kultursal enn i dag.
- Den gode fordypningen: Bibliotekkjelleren med tilstøtende lager får datarom med publikumspc-er, lesesal, podcast-studio eller lignende, hvor fokus er på konsentrasjonsaktiviteter med behov for avskjerming.

Veien videre

Kommunedirektøren mener det er viktig å utnytte rådhusarealene mer effektivt, og tror rådhuset som kulturhus og innbyggertorg vil kunne gi et løft for innbyggere i hele kommunen og for handelsstand og kulturliv i Hokksund. Kommunedirektøren ser derfor for seg å komme tilbake med et konkret prosjekt til kommunestyret. Dette var politikerne positive til, så lenge en slik løsning ikke kommer i veien for investeringer i skole.

Se kommunalsjef for kultur og livskraft Christer Best Gulbrandsens presentasjon om rådhusets fremtid.

Opprettet: 05.06.2019 14:16