Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ny dam for Hoensvannløken

Bjørnebo, Frøydis Endret:11.05.2020 13:08

​Øvre Eiker Kommune bygger ny dam for Hoensvannsløken. Dammen skal være ferdig innen badesesongen 2020.

Tilstanden til den gamle dammen er dårlig, og det er store lekkasjer som øker for hvert år som går. For å kunne holde oppe en stabil vannstand på ønsket nivå, og ivareta sikkerheten til alle som ferdes i området ved Hoensvannet og Hoensvannsløken, bygger kommunen ny dam til erstatning for den gamle.

Prosjektet skal nå inn i siste fase, og det er behov for å senke vannstanden. Her finner du infomasjon om dette.

For å kunne bygge den nye dammen er det bygget vei fra Hoensvannsveien og fram til dammen. For publikum vil veien være stengt for biler med bom, men vil likevel lette adkomsten fram til dammen og østsiden av vannet for de som går eller sykler. Fra enden av veien vil det bli bygget ny klopp over Hoenselva og det vil være sti videre nordover.

Dammen bygges som en fyllingsdam med betongplate mot vannet. På toppen av fyllinga vil det bli 4m bredt plan med grus, som gir god tilgang til vannet. Mot vannet vil toppen av betongdammen fungere som et en meter høyt rekkverk mot vannet. Skråningen ned mot veien vil bli plastret med stein. Mot sør blir det flomoverløp, som er noe lavere enn hoveddammen. Tanken bak byggemetoden er at dammen skal gli pent inn i terrenget ved at de høyeste betongveggene blir dekket av masser. Ved å bruke kortreist fyllmasse kan vi gjøre dette uten at kostnadene øker i forhold til en tradisjonell betongdam.

Første betongseksjon støpes rett før jul, og resten støpes i løpet av januar og februar. Fra februar starter arbeidene med å fylle masser inntil betongdammen. Utpå våren en gang når snøsmeltinga er ferdig og vanntilsiget har gått ned, vil vannstanden først bli redusert noe for å få støpt en terskel i bekkeutløpet. Når terskelen er ferdig, vil vannstanden stige opp til sitt framtidige permanente nivå, slik normal vannstand har vært tidligere før lekkasjene i gamledammen ble for store.

​Til å hjelpe oss har vi benyttet:

  • Konsulentfirmaet WSP Norge AS til søknadsprosessen.

  • Dr. Techn. Olav Olsen AS for prosjektering og oppfølging av dammen i byggeperioden

  • Flaget AS for utførelse av alle betongarbeider

Kommunen bygger veier og fyllinger i egenregi ved hjelp av lokale graveentreprenører vi har rammeavtale med.

Kontaktpersoner:

Øvre Eiker kommune, Øyvind Brechan Johnsen, prosjektleder, mobil 947 80 423

Flaget AS, Olav Heggenes, anleggsleder, mobil 902 17 932

 

 

Opprettet: 09.01.2020 09:42