Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Koronavirus: Råd til personer i risikogrupper

Grøner, Cathrine Endret:04.06.2020 11:44

​De fleste som blir smittet av koronavirus, får lette symptomer og blir helt friske. Noen grupper har økt risiko for alvorlig forløp av sykdommen, selv om de fleste også i risikogrupper får milde symptomer.

Her finner du informasjon om hvilke grupper som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, og råd om hvordan disse kan beskytte seg mot smitte.

Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Alle i samfunnet bør følge de generelle rådene om å ha god hoste- og håndhygiene, begrense antall nære kontakter og holde avstand. Dette er særlig viktig for personer i risikogruppene.

Risikoen for alvorlig sykdom øker med alder og underliggende sykdommer, og menn har høyere risiko enn kvinner. Unge personer uten kjente risikofaktorer kan også få et alvorlig forløp av sykdommen. Sannsynligheten for dette er større dersom de har underliggende sykdommer.

Råd til risikogrupper

Det er i dag liten smittespredning i Norge. Ved økt smittespredning i samfunnet bør personer i risikogrupper leve mer tilbaketrukket.

Under finner du råd til ulike risikogrupper slik situasjonen er i dag.

Lett økt risiko:
Lev som andre.

 • Du kan stort sett leve som andre i samfunnet, reise, jobbe og gå på arrangementer, men vær særlig nøye med å følge de generelle rådene:
 • Hold anbefalt avstand til andre enn dine nærmeste.
 • Ha god hånd- og hostehygiene.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Vurder om du kan følge rådene før du deltar på sosiale aktiviteter.

Moderat/mye økt risiko:
Lev mer tilbaketrukket.

 • Du kan omgås dine nærmeste som vanlig, reise og ha sosial kontakt med andre, så lenge:
 • Du og dine nære er særlig nøye med å følge generelle råd om avstand og hånd- og hostehygiene.
 • Du begrenser antallet nære kontakter.
 • Du unngår steder der mange samles, f.eks. kollektivtrafikk og kjøpesenter, eller går dit når det er færre personer og mer plass.
 • Tilrettelegging av arbeidsplassen kan være aktuelt.

Rådene over gjelder ved lav smittespredning, slik det er i Norge i dag. Rådene vil være annerledes ved høyere grad av smittespredning, f.eks. ved en ny oppblomstring av smitten i Norge. Klikk her for å se råd ved høyere grad av smittespredning på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Hvilken risikogruppe?

Folkehelseinstituttet oppgir to risikogrupper: lett økt risiko og moderat/høy risiko. Vurdering av risiko gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det er store variasjoner i gruppene, og derfor bør man ved behov kontakte fastlegen sin for å gjøre en individuell vurdering.

Grupper med lett økt risiko:

 • Alder over 65 år (og særlig fra 70 år)
 • Alder 50 – 65 år og én av følgende kroniske sykdommer:
  - hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  - sykelig overvekt (kroppsmasseindeks (KMI ≥ 35 kg/m2) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI ≥ 40 kg/m2)
  - diabetes 
  - kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  - kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  - kronisk leversykdom 
  - får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Personer under 50 år har lav risiko for alvorlig forløp av covid-19, men enkelte personer med dårlig regulerte eller kombinasjoner av flere grunnsykdommer kan ha høyere risiko. 

Grupper med moderat/ høy risiko: 

 • Alder over 80 år
 • Beboer i sykehjem
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer: 
  - hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  - sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40
  - diabetes 
  - kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  - kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  - kronisk leversykdom 
  - får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Alvorlig helsetilstand, uansett alder*:
  - Personer med aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi)
  - nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS) 
  - medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
  - blodsykdommer som gir immunsvikt
  - organtransplantasjon
  - hiv-infeksjon med lavt CD4-tall
  - betydelig nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon
  - annet, vurdert av lege

Folkehelseinstituttet oppgir at de ut i fra fra et forsiktighetsprinsipp har valgt å inkludere enkelte alvorlige helsetilstander i listen over sykdommer som gir høyere risiko, selv om det på nåværende tidspunkt ikke foreligger studier som angir risiko for alvorlig forløp for alle sykdommene.

Klikk her for å finne mer informasjon om risikogrupper på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Mer info om koronavirus

Vi har samlet informasjon om koronavirus på ett sted. Klikk her for å lese mer.

Opprettet: 04.06.2020 11:33