Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samarbeidsarenaen Drammensregionen etablert

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:27.04.2022 08:58

Onsdag 20. april møttes ordførerne i Drammen, Lier, Holmestrand og Øvre Eiker for å undertegne avtalen om det interkommunale samarbeidet Drammensregionen.

Formålet med det politiske og administrative samarbeidet er å styrke og synliggjøre Drammensregionen som enOrdførerne signerte avtalen om Drammensregionen. bærekraftig og attraktiv region. Næringsutvikling, samferdsel, klima/miljø, arealbruk og turisme er blant områdene det er aktuelt å samarbeide om.

De fire ordførerne var svært fornøyde med at samarbeidet nå formelt kan starte.
– Det finnes ikke fylkesgrenser og kommunegrenser når det gjelder næringsutvikling og klima. I tillegg ligger alt til rette for at vi skal lykkes. Vi må bare gripe mulighetene, sa ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg i det hun signerte avtalen på rådhuset i Drammen.
– Et slikt samarbeid er også viktig for å sikre god dialog mellom kommunene. Pandemien har vist hvor mye vi henger sammen, fortsatte ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal.

Noe av det første som skal skje i samarbeidet er at det skal utarbeides et strategidokument som skal peke på felles satsningsområder, mål og virkemidler. Drammen kommune har påtatt seg ansvaret for å etablere et sekretariat for samarbeidet. Næringsrådgiver Dag Aanensen får hovedansvar for å etablere og lede sekretariatsfunksjonen. Monica Myrvold Berg ble for øvrig konstituert som leder av Drammensregionen, mens Knut Kvale ble nestleder.

Bildet: Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal (f.v.), ordfører i Holmestrand, Elin Gran Weggesrud, ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg og ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale signerte avtalen om Drammensregionen.Foto: Drammen kommune


Opprettet: 27.04.2022 08:44