Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunelegene samles i en interkommunal enhet

Grøner, Cathrine Endret:20.12.2019 15:15

​Fra 1. januar 2020 samles kommunelegefunksjonen med miljørettet helsevern i Samfunnshelse-enheten, opprettet med Kongsberg kommune som vertskommune.

Den interkommunale enheten skal dekke samfunnsmedisinske oppgaver for de fem kommunene.

Du kan komme i kontakt med oss ved å ringe sentralbordet i kommunen du bor i eller sende en e-post til samfunnshelse@kongsberg.kommune.no.

Hovedkontoret for Samfunnshelse ligger i Hermann Foss gt 4. ved Knutepunktet /Kongsberg stasjon. Postadresse er Kongsberg kommune, Samfunnshelse, Postboks 115, 3602 Kongsberg.

Hver kommune har sin kommuneoverlege som kontaktperson:

Kongsberg: Frode Hagen
Øvre Eiker: Anne Aune
Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal: Einar Braaten
Leder for Samfunnshelse er kommuneoverlege Einar Braaten.

Det er to rådgivere innen miljørettet helsevern som fordeler forskjellige oppgaver i kommunene:
Inger Kristine Lorås
Kjersti Werge-Olsen

Kommunelegefunksjonen er lovbestemt i Helse og omsorgstjenesteloven § 5.5 og Folkehelseloven §27. Vårt arbeidsområde er samfunnsmedisin i kommunene. Det omfatter følgende fagområder: 
 • Lokal helsemyndighet
 • Medisinskfaglig rådgiver
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Helseovervåking
 • Planarbeid
 • Samarbeid med helseforetak / stat
 • Miljøretta helsevern
 • Smittevern
 • Helsemessig beredskap
 • Kvalitetssikring og tilsyn
 • Helhetlig evaluering og koordinering
 • Sosialmedisinsk arbeid


Opprettet: 20.12.2019 15:10