Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skatteoppkreveren blir i Øvre Eiker

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:23.05.2019 12:19

Kommunestyret har vedtatt at skatteoppkreverkontoret blir i Øvre Eiker, og at kommunedirektøren skal gå i dialog med tre andre kommuner for å komme til enighet om en vertskommuneavtale

Skatteoppkreverkontoret i Eiker har 10 årsverk, er faglig underlagt skatteetaten og administrativt underlagt Øvre Eiker Illustrasjonsfoto skattkommune. Det ble i 2003 opprettet et felles skatteoppkreverkontor mellom Øvre og Nedre Eiker kommune. I dag ivaretar Skatteoppkreveren i Eiker også skatteregnskapet, innfordringen og arbeidsgiverkontrollen for kommunene Sigdal og Krødsherad, samt arbeidsgiverkontrollen for Modum kommune.
Grunnet kommunesammenslåing med Drammen har Nedre Eiker kommune sagt opp avtalen med Øvre Eiker, med virkning fra 1. januar 2020. Da går Nedre Eiker kommune inn i Nye Drammen, og samarbeidet i sin nåværende form løses opp.

Fire alternativer

Kommunedirektøren har utredet fire ulike fremtidige alternativer til organisering:
1. Øvre Eiker kommune alene
2. Øvre Eiker kommune, som vertskommune for kommunene Krødsherad og Sigdal
3. Nye Drammen – vertskommunemodell
4. Kongsberg kommune – organisering etter kommunelovens § 27. Kontoret betjener også Hjartdal, Tinn og 3 Numedalskommuner.

Går imot kommunedirektørens anbefaling

Kommunedirektøren (rådmannen) har anbefalt politikerne å gå inn for et samarbeid med Nye Drammen. Hun har vektlagt driftssikkerhet, bredt sammensatt faglig kompetanse, langsiktighet og økonomi i sine vurderinger. Hun mener denne løsningen gir det beste faglige tilbudet og den beste driftssikkerheten til kommunens skatteytere på både kort og lang sikt. Dette gikk de folkevalgte imot. H, Ap og Sp fremmet i forrige behandlingsrunde forslag om å støtte alternativ 2 som innebærer at skatteoppkreverkontoret i Øvre Eiker består, og at kommunen går i dialog med Krødsherad, Sigdal og Modum kommune for å komme til enighet om en samarbeidsavtale.

Vil beholde arbeidsplassene i Øvre Eiker

De ansatte hos skatteoppkreveren har hele veien vært tydelige på at de selv ønsker alternativet med Øvre Eiker som vertskommune for kommunene Sigdal og Krødsherad. Dette alternativet sikrer flest ansatte jobb. Å sikre arbeidsplassene i Øvre Eiker var også noe politikerne understreket betydningen av i sin behandling av saken. Konsekvensene for de ansatte ved et samarbeid med Nye Drammen hadde vært langt mer usikkert, og ville ha krevd en juridisk utredning av konsekvensen for de ansatte.

Les den politiske saken om skatteoppkreverens framtid.

Se protokoll med vedtak i saken (PS 57/19)

Opprettet: 23.05.2019 12:13