Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nytt aktivitetsanlegg for ski i Myrespiten

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:14.02.2019 12:05

Skimiljøet i Øvre Eiker jobber for et nytt anlegg i Myrespiten. Langrenn og rekruteringsbakke for hopp blir hovedelementene. Kommunestyret gikk enstemmig inn for at det startes et arbeid med reguleringsplan for aktivitetsanlegg, og for at kommunen vederlagsfritt stiller område til disposisjon.

​Eiker Ski har lenge ønsket å få etablert et skianlegg med mulighet for å produsere kunstsnø. Burud IF er med i prosjektgruppa og vil også bidra med midler inn i arbeidet. En forutsetning for bygging av det nye anlegget, og i tråd med vanlig praksis, er at kommunen vil stille areal til disposisjon uten kostnad.

Hvorfor Myrespiten?

Det er flere grunner til at Myrespiten er valgt som sted for et nytt skianlegg. Det er ikke kjente kulturminner i det aktuelle området. Spitelva kan ha potensial for å være en sikker kilde for snøproduksjon. Det er også et poeng at skiløypa mellom Skotselv og Hoensvannet krysser dette området i dag. Det er ikke naboer som vil bli direkte berørt av selve anlegget. Anlegget skal planlegges slik at det beslaglegger minst mulig produktivt skogareal, og at anleggene utformes slik at terrenget og naturopplevelsen kan ivaretas for andre som bruker og ferdes i området.

God dialog

Det er idretten som skal ha ansvaret for å styre planprosessen framover. Både kommunen og prosjektgruppa for det nye anlegget er svært opptatt av å ha god dialog med andre aktører som skal få si sitt i prosessen. Blant annet har ulike interessenter og grunneiere som grenser til området i Myrespiten, vært samlet til møte. Også Idrettsrådet i Øvre Eiker har startet behandling av saken. Innspillene har gått videre til kommunestyret som behandlet saken i sitt møte 13. februar. Prosjektgruppa vil legge opp til en videre dialog med politikerne i neste møterunde 12. mars.

Les den politiske saken.

 

Foreløpig skisse over aktivitetsanlegget i Myrespiten

Opprettet: 14.02.2019 10:43