Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Mulighet for flom og jordskred på Østlandet

  Endret:20.01.2021 12:08

NVE har sendt ut gult farevarsel i forbindelse med økt fare for jordskred og flom i perioden 21.-22. januar 2021.

Følgende tekst er hentet fra varslelet på Varsom.no:

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy i mange områder. Det ventes mye regn i lavereliggende områder som sammen med snøsmelting vil øke faren for utglidninger i bratte skråninger og langs bekkeløp. Mest nedbør ventes torsdag ettermiddag og natt til fredag, og snøgrensen ventes å ligge mellom 400-600 moh. i denne perioden.

Konsekvens

Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Råd

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Betydning av varselnivå

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.

Opprettet: 16.04.2020 11:10